Ważne terminy

Ważne terminy

  • zgłoszenie uczestnictwa w konferencji, tematów i formy prezentacji (wraz z 1 str. streszczenia) – 31.01.2010 r.
  • komunikat II z informacją o przyjęciu do prezentacji na konferencji oraz wymogami redakcyjnymi komunikatu i pracy naukowej, konto konferencji – elektronicznie- 30.03. 2010 r.
  • przesłanie komunikatu (2 str.) do druku wraz z tekstem i zapisem elektronicznym – 30.04.2010 r.
  • wpłata wpisowego – 10.06.2010 r.
  • nadsyłanie pełnych tekstów prac do druku w ZPPNR – 15. 07.2010 r.
  • recenzowanie prac i przekazanie Autorom po recenzji – 1.09.2010 r.
  • przesłanie komunikatu III – 10.09.2010 r. (elektronicznie)
  • opracowanie redakcyjne, superrecenzja i przekazanie prac do druku w ZPPNR – 15.10.2010 r.

Zapraszamy do udziału w naszej Konferencji Naukowej