Publikacje

Publikacje

Organizatorzy przewidują druk 2-stronicowych komunikatów w Zesz. Nauk. P-W O/PTIE i O/PTG w  Rzeszowie (przed konferencją – 2 pkt) oraz pełnych tekstów (6 str.) po recenzji i superrecenzji w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych (po konferencji - 4 pkt wg listy MNiI)