Problematyka naukowa konferencji

Problematyka naukowa konferencji

  • degradacja chemiczna gleb
  • agrotechnika a kształtowanie się właściwości gleb
  • nawozowe wykorzystanie różnych odpadów w rolnictwie
  • monitorowanie zagrożeń środowiska glebowego
  • ochrona i rekultywacja gleb zdegradowanych