Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny

Dr hab. inż. Janina Kaniuczak  prof. UR – przewodnicząca
Prof. dr hab. Stefan Poźniak wiceprzewodniczący
Dr inż. Edmund Hajduk - sekretarz
Dr inż. Stanisław Właśniewski – sekretarz
Prof. dr hab. Piotr Skłodowski
Prof. dr hab. Jan Kucharski
Prof. dr hab. Ewa A. Czyż
Prof. dr hab. Piotr D. Zawirucha
Prof. dr hab. Zenon Hamkało
Prof. dr hab. Wiktor F. Jakobeńczuk
Dr hab. Jan Kalembkiewicz  prof. PRz
Doc. dr  Swietłana Wołoszańska
Doc. dr  Michał Hamkało
Dr inż. Jan Gąsior
Dr inż. Grażyna Kruczek
Dr inż. Małgorzata Nazarkiewicz
Dr Jadwiga Stanek-Tarkowska
Dr Antin Szuwar
Dr Oksana Kaczmar
Dr Olga I. Romaniuk
Mgr Małgorzata Szostek
Mgr inż. Marcin Pieniążek
Wojciech Gajdek