Skład KBUR

 

Skład osobowy członków Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego:

 1. dr hab. n. med. Beata Sas-Korczyńska, prof. UR – przewodnicząca KBUR
 2. dr n. o zdr. Lidia Czyż - zastępca przewodniczącej KBUR
 3. prof. dr hab. n. med. Danuta Darmochwał-Kolarz
 4. dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz, prof. UR
 5. dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR
 6. dr n. społ. Anna Gagat-Matuła
 7. dr n.med. Katarzyna Kalandyk-Osinko
 8. dr n. med. Maksymilian Kruczała
 9. dr n. o kult. fiz. Piotr Kudyba
 10. dr n. med. Małgorzata Pasek
 11. dr n.med. Damian Filip
 12. mgr Marzena Baranowska
 13. ks. dr Tomasz Fularz
 14. mgr Maria Siuda
 15. dr n. o kult. fiz. Dorota Szczygielska  - sekretarz KBUR
 16. mgr Bożena Kamińska – obsługa administracyjna KBUR

 

 

  1. Głównym celem Komisji Bioetycznej jest zapewnienie właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań.
  2. Kadencja Komisji trwa trzy lata.