Skład KBUR

Skład osobowy członków Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego:

 1. prof. dr hab. n. med. Beata Sas-Korczyńska – przewodnicząca KBUR
 2. dr n. o zdr. Lidia Czyż - zastępca przewodniczącej KBUR
 3. mgr Marzena Baranowska  
 4. dr hab. n. med. Hanna Czajka
 5. lek. med. Dorota Hanf-Osetek
 6. ks. dr Tomasz Fularz
 7. dr n. społ. Anna Gagat-Matuła
 8. dr n.med. Katarzyna Kalandyk-Osinko
 9. dr n. med. Maksymilian Kruczała
 10. dr n. o kult. fiz. Piotr Kudyba
 11. dr hab. n. med. Małgorzata Pasek
 12. mgr Maria Siuda
 13. dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz
 14. dr n. o kul.fizycz. Dorota Szczygielska - sekretarz KBUR

 

 • Głównym celem Komisji Bioetycznej jest zapewnienie właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań.
 • Kadencja Komisji trwa trzy lata.