Pliki do pobrania i procedura składania wniosku

Informacja dotycząca składania wniosków do Komisji Bioetycznej UR

Komisja Bioetyczna UR informuje, iż od  dn. 1 października 2023r. osoba, która planuje złożyć wniosek do Komisji Bioetycznej, po skompletowaniu wniosku (zgodnie z obowiązującym wzorem zamieszczonym na stronie Komisji), informuje o tym fakcie Sekretariat Komisji Bioetycznej (email: komisjabioetyczna@ur.edu.pl). W odpowiedzi otrzymuje 72 godzinny dostęp do systemu, gdzie zamieszcza kompletny wniosek.

Powyższa procedura obowiązuje również w przypadku uzupełniania, aktualizacji wniosku.

W związku z powyższym prosimy nie przesyłać mailem jakichkolwiek dokumentów.

  Komisja Bioetyczna UR prosi o przestrzeganie terminów składania i uzupełniania wniosków oraz właściwego planowania harmonogramu prac badawczych.

Korespondencja mailowa z Komisją Bioetyczną odbywa się wyłącznie przy użyciu adresów mailowych w domenie Uniwersytetu Rzeszowskiego (…@ur.edu.pl)

dr hab. med. Beata Sas-Korczyńska, prof. UR
Przewodnicząca Komisji Bioetycznej UR