Numer rachunku bankowego

Tytułem: Komisja Bioetyczna - Imię i nazwisko głównego badacza 
Numer rachunku bieżącego UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO w PLN : 90 1240 2614 1111 0000 3970 2135

Numer rachunku walutowego UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO w EURO: 43 1240 6292 1978 0011 0187 0752

Bank PEKAO S.A
Ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa skr.poczt.1008
IBAN: PL
KOD BIC/SWIFT
PKOPPLPW