Harmonogram

Harmonogram składania wniosków i posiedzeń Komisji Bioetycznej UR
w roku akademickim 2023/2024

 

 

Termin złożenia wniosku

Termin posiedzeń

I termin

20.09.2023

04.10.23
(środa), godz.15.15

II termin

25.10.2023

08.11.23
(środa), godz.15.15

III termin

22.11.2023

06.12.23
(środa), godz.15.15

IV termin

27.12.2023

10.01.24
(środa), godz.15.15

V termin

24.01.2024

07.02.24
(środa), godz.15.15

VI termin

21.02.2024

06.03.24
(środa), godz.15.15

VII termin

20.03.2024

03.04.24
(środa), godz.15.15

VIII termin

24.04.2024

08.05.24
(środa), godz.15.15

IX termin dodatkowy

22.05.2024

05.06.24
(środa), godz.15.15

 

  • Terminy składania wniosków są terminami nieprzekraczalnymi
  • Wnioski złożone po terminie kwalifikowane będą na kolejne posiedzenia KB UR.
  • Limit wniosków przyjmowanych do opiniowania na jednym posiedzeniu KB UR wynosi 12. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje kolejność zamieszczenia kompletnego (pod względem formalnym) wniosku w systemie oraz dostarczenie wersji papierowej wniosku do Sekretariatu Komisji w terminie złożenia wniosku.