Rada Naukowa

Rada Naukowa czasopisma "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" kierunkuje profil czasopisma i wspiera interdyscyplinarne podejście do problemów ekonomii promowane na łamach wydawnictwa. Tworzą ją wybitni ekonomiści z Polski i zagranicy. Jej członkami są:
 • Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) – przewodniczący
 • Prof. Joachim Becker (Wirtschaftsuniversität Wien, Austria)
 • Prof. dr hab. Viktor Chuzhykov (Kyiv National University of Economics, Ukraina)
 • Prof. nadzw. dr ing. Marie Gabryšová (Hornoslezská Vysoká Škola Obchodni v Ostravé, Czechy)
 • Prof. dr hab. Jerzy Kleer (Polska Akademia Nauk)
 • Prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko (Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji – TIGER)
 • Doc. ing. Martin Mizla (Ekonomická Univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska Fakulta v Košiciach, Słowacja)
 • Dr hab. Barbara Piontek, prof. nadzw. (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
 • Dr hab. Ondrej Štefaňak (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)
 • Prof. dr ing. Josef Vodák (Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja)
 • Prof. Grigoris Zarotiadis (Aristotle University of Thessaloniki, Grecja)
 • Prof. dr Piotr Żmuda (FOM Hochschule für Oekonomie& Management gemeinnützige GmbH, Niemcy)