Kolegium Redakcyjne

Pomysłodawcą i inicjatorem zeszytów jest prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak (Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), pełniący funkcję redaktora naczelnego, naukowego oraz przewodniczącego kolegium redakcyjnego.
W trosce o jakość dyskusji naukowej prowadzonej w ramach czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” powołani zostali także redaktorzy tematyczni. Są to:
 • Dr hab. Małgorzata Adamska-Chudzińska, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – dyscypliny: socjologia, ekonomia; specjalności: psychospołeczne aspekty pracy, psychospołeczne aspekty zarządzania, dydaktyka przedmiotów ekonomicznych, komunikowanie dydaktyczne
 • Dr hab. Teresa Bal-Woźniak, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) – dyscypliny: organizacja i zarządzanie, ekonomia; specjalności: ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
 • Dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) –dyscypliny: ekonomia; specjalności: międzynarodowe przepływy zasobów pracy, stosunki polsko-niemieckie
 • Dr hab. Krzysztof Ryszard Bochenek, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) –dyscypliny: nauki filozoficzne; specjalności: historia filozofii polskiej, historia filozofii średniowiecznej
 • Prof. dr hab. Mieczysław Dobija (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – dyscypliny: ekonomia; specjalności: teoria rachunkowości, teoria ekonomii
 • Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) - dyscypliny: ekonomia, specjalności: bankowość i finanse, ekonomika i finanse przedsiębiorstw, ekonomia instytucjonalna
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Marek Kluska (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) – dyscypliny: informatyka, automatyka i robotyka; specjalności: systemy cybernetyki technicznej, sztuczna inteligencja
 • Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) – dyscypliny: socjologia; specjalności: polityka społeczna, socjologia gospodarcza, społeczności lokalne
 • Dr hab. Bogdan Wierzbiński, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) – dyscypliny:  ekonomia, nauki o zarządzaniu; specjalności:  zarządzanie i przedsiębiorczość, marketing, zarządzanie strategiczne, logistyka.

Redakcja współpracuje także z redaktorami statystycznymi. Funkcję tę pełnią:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Edward Stanisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Sekretarz redakcji ds. bibliografii 

 • dr Małgorzata Leszczyńska

Sekretarzami redakcji są: 

Kontakt do Redakcji:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Ekonomii  i Finansów
Redakcja czasopisma "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy"
ul. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów|
Tel. +48 17 872 16 52
E-mail: ktekonom@ur.edu.pl