Dane kontaktowe

Kontakt do Redakcji:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Ekonomii i Finansów
Redakcja czasopisma "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy"
ul. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów

Tel. +48 17 872 16 52

E-mail: ktekonom@ur.edu.pl

Sekretarze redakcji:

Zamówienia na opublikowane numery czasopisma przyjmuje:

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
ul. prof. St. Pigonia 6,
35-310 Rzeszów,
tel. +48 17 872 13 69 (Kolportaż),
e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl;
wydawnictwo.univ.rzeszow.pl