Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego

Aktualizacja: ICMK w chwili obecnej już działa.

W ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego wybudowane zostaną następujące laboratoria:

 1. Laboratorium Komputerowego projektowania złożonych układów inżynierii elektrycznej i mechanicznej ( automatyka, elektronika, sterowniki, cad/cam/cae, diagnostyka, lewitacja magnetyczna,
 2. Laboratorium Komputerowego modelowania w ekologii (ekologia, sterowanie, estymacja, prognoza),
 3. Laboratorium Bioinżynierii i Biomedycyny,
 4. Laboratorium Inżynierii Rolniczej,
 5. Laboratorium Ekonometrii i Prognozowania Procesów Ekonomicznych,
 6. Laboratorium Badań Kognitywistycznych.

Celem projektu "Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego" jest wybudowanie bazy dydaktycznej, która poprawi jakość nauczania poprzez zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia. Stworzona baza umożliwi wzmocnienie kształcenia w dziedzinie nauk matematycznych, w tym informatyki.W oparciu o proponowaną bazę przewiduje się rozszerzenie oferty edukacyjnej na Uniwersytecie Rzeszowskim poprzez wprowadzenie nowych kierunków studiów, tj.:

 1. informatyka i ekonometria,
 2. kognitywistyka z ukierunkowaniem na inżynierię systemów informacyjnych.

Celem projektu jest również wzmocnienie współpracy z biznesem, które polegałoby na:

 1. modelowaniu przepływu informacji między obszarami nauki, gospodarki i administracji samorządowej poprzez mapowanie struktury relacyjnej klastrów regionalnych oraz wyłonienie głównych miar sieci,
 2. wykorzystywanie modeli statystycznych dla estymacji wpływu efektów sieci na osiągnięcia regionów i przedsiębiorstw,
 3. opracowanie ogólnej teorii matematycznego modelowania w różnych dyscyplinach nauki i gospodarki, m.in. w zakresie  optymalizacji wykorzystania potencjału gospodarczego regionu, prognozowania występowania zjawisk kryzysowych,
 4. opracowanie modelu komputerowego analizy określającego minimalną ilość sygnałów biologicznych z uwzględnieniem dynamiki zmian zdrowotności.

 

Adres strony internetowej ICMK:
/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/interdyscyplinarne-centrum-modelowania-komputerowehttp://www.ur.edu.pl/wydzialy/matematyczno-przyrodniczy/jednostki-organizacyjne/interdyscyplinarne-centrum-modelowania-komputerowego

 

Dyrektor Centrum

dr Lech Zaręba
ul. Pigonia 1
35-310 Rzeszów
Budynek A0, pokój 159 B, B2
tel.: +48 17 851 86 90
e-mail: icmk@ur.edu.pl, lzareba@ur.edu.pl