Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych

W ramach Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych wybudowane zostały następujące laboratoria:

 1. Laboratorium podstaw inżynierii produkcji
 2. Laboratorium biochemii i biologii komórki
 3. Laboratorium biologii środowiska
 4. Laboratorium ekologii gleb  
 5. Laboratorium ochrony flory i fauny
 6. Laboratorium technologii w produkcji zwierzęcej
 7. Laboratorium technologii w produkcji roślinnej
 8. Laboratorium informatyczne
 9. Laboratorium chemii i toksykologii żywności
 10. Laboratorium fizjologii roślin
 11. Laboratorium gospodarki odpadami
 12. Laboratorium agroekologii
 13. Wydziałowe laboratorium analiz zdrowotności środowiska i    materiałów pochodzenia rolniczego.

Centrum to jest wykorzystywane między innymi do realizacji następujących zadań:

 • transfer technologii
 • podstawowe badania wykorzystywane przy opracowywaniu technologii
 • realizacja procesu dydaktycznego na następujących kierunkach studiów: rolnictwo, biologia, ochrona środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka, architektura krajobrazu.