Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię

W ramach Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię wybudowane zostały następujące laboratoria:

  1. Linie technologiczne fizycznego przetwarzania biomasy
  2. Linie technologiczne mikrobiologicznego przetwarzania biomasy
  3. Laboratorium bioetanolu
  4. Laboratorium analiz wartości opałowej paliwa i produktów spalania
  5. Laboratorium konwersji energii
  6. Laboratorium oceny jakości spalania paliwa z biomasy

oraz sale dydaktyczne i pomieszczenia naukowe dla kadry.

Celem tego Centrum jest opracowywanie technologii produkcji paliwa w oparciu o komponenty pochodzące z biomasy głównie pochodzącej z roślin energetycznych, odpadów z produkcji roślinnej, zwierzęcej i przemysłu rolno - spożywczego. Opracowywanie technologii polega na wyselekcjonowaniu komponentów wchodzących w skład paliwa, określaniu ich wzajemnych proporcji, określaniu postaci paliwa. Ponadto są realizowane praktyczne zajęcia dydaktyczne na nowych kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka oraz ochrona środowiska.