Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

W ramach Centrum Mikroelektroniki i  Nanotechnologii wybudowane zostały następujące laboratoria:

 1. Kompleks kriogeniczny – niskie temperatury
 2. Kompleks technologiczny: MBE i kontrola jakości i składu chemicznego
 3. Laboratorium technologiczne fotolitografii oraz litografii elektronowej
 4. Studencka pracownia technologii komputerowych pracowni pomiarowych
 5. Pracownia Studencka Zjawisk Transportowych w Strukturach Półprzewodnikowych
 6. Studencka pracownia zjawisk optycznych w półprzewodnikach
 7. Laboratorium naukowe luminescencji niskotemperaturowej
 8. Laboratorium naukowe magneto-transportu w nanostrukturach

W Centrum znajdą się następujące pomieszczenia wraz z wyposażeniem, wykorzystywane na cele dydaktyczno – naukowe:

 1. Dwie sale wykładowe każda na 150 osób, z zapleczem dla obsługi aparatury audiowizualnej
 2. Osiem sal ćwiczeniowych
 3. Sala seminaryjna na 50 osób
 4. Trzy Pracownie studenckie z zapleczem
  • Pracownia studencka technologii komputerowych systemów pomiarowych
  • Pracownia studencka zjawisk transportowych w strukturach półprzewodnikowych
  • Pracownia studencka optycznych zjawisk w półprzewodnikowych strukturach.

Realizacja Projektu umożliwi kształcenie studentów na najbardziej nowoczesnej aparaturze technologicznej i badawczej. Dodatkowo przewiduje się stworzenie wewnętrznej sieci komputerowej i monitorowanie procesów technologicznych, z możliwością obserwacji bezpośredniej "on-line" w salach wykładowych i ćwiczeniowych, a także z możliwością dokonywania zapisów w postaci filmów i przekazywania ich studentom przez Internet. W ramach Projektu zostaną tym samym wdrożone rozwiązania związane z infrastrukturą ICT. W Centrum będzie stworzone kompleksowe środowisko e-learningowe Virtual Learning Environment (VLE) , połączone z systemami kontroli informacji (Managed Informaton System, MIS).

 

Dyrektor Centrum

dr Michał Marchewka
ul. Pigonia 1
35-310 Rzeszów
Budynek A0, pokój 305 B3
tel.: +48 17 851 86 71
Budynek A0, pokój 313 B3
tel.: +48 17 851 86 77
e-mail: cmikroinano@ur.edu.pl, mmarchewka@ur.edu.pl