Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska

W ramach Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska wybudowane zostaną następujące laboratoria:

 1. Laboratorium chemia gleby
 2. Laboratorium biologia gleby
 3. Laboratorium fizyka gleby
 4. Laboratorium mikrobiologia

Cele szczegółowe:

 • poszerzenie możliwości przeprowadzania praktycznych zajęć dla studentów,
 • zwiększenie dostępu studentów do nowoczesnej aparatury badawczej,
 • dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • poszerzenie możliwości kontynuowania studiów II stopnia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • dostosowanie laboratori ów badawczych do standardów analitycznych Unii Europejskiej,
 • wzrost możliwości zastosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w   badaniach naukowych i dydaktyce studentów,
 • zwiększenie zakresu transferu badań naukowych do sektora gospodarki,
 • zwiększenie ilości wysokiej klasy specjalistów w zakresie nauk przyrodniczych,
 • poszerzenie umiejętności praktycznych absolwentów Wydziału Biologiczno- Rolniczego,
 • stworzenie ośrodka stanowiącego bazę badań do rozwiązywania konkretnych problemów, a nie bazę dla poszczególnych dyscyplin naukowych.