Centrum Innowacji i Wdrożeń w Przemyśle Spożywczym

W ramach Centrum Innowacji i Wdrożeń w Przemyśle Spożywczym wybudowane zostały następujące laboratoria:

 1. Linie technologiczne przetwarzania mięsa
 2. Laboratorium analiz przetwor ów mięsnych
 3. Linie technologiczne przetwarzania mleka
 4. Laboratorium analiz mleka
 5. Linie technologiczne przetwarzania ziarna
 6. Laboratorium analiz wyrob ów piekarniczych
 7. Linie technologiczne przetwarzania owoc ów i warzyw
 8. Laboratorium analiz przetwor ów owocowo-warzywnych
 9. Laboratorium analiz instrumentalnych składnik ów żywnościowych
 10. Laboratorium mikrobiologiczne
 11. Laboratorium pomiar ów tekstury, reologii i wytrzymałości materiału
 12. Laboratorium biotechnologii    
 13. Laboratorium oceny sensorycznej

Celem tego Centrum jest opracowywanie technologii w zakresie przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych. Ponadto są realizowane zadania w zakresie oceny jakości produktów spożywczych oraz praktyczne zajęcia dydaktyczne dla studentów na nowym kierunku studiów technologia żywności i  żywienie człowieka.