Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej

Strona internetowa CIiTWT-P: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/matematyczno-przyrodniczy/jednostki-organizacyjne/centrum-innowacji-i-transferu-wiedzy-techniczno-przyrodniczej

 

 W ramach Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej  wybudowane zostały następujące laboratoria:

 1. Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu
 2. Laboratorium Inżynierii Wytwarzania
 3. Laboratorium Spektroskopii Materiałów
 4. Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych
 5. Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska
 6. Laboratorium  Prognoz, Badań Systemowych i Strukturalnych
 7. Laboratorium Informatyki Stosowanej
 8. Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego
 9. Laboratorium Matematyki Stosowanej
 10. Jednostka Wspomagająca

Program badawczy realizowany w ramach Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej przyczyni się do wypracowania kapitału w postaci wiedzy podstawowej dla dalszego opracowania innowacyjnych przemysłowych technologii, dotyczących m.in. lotnictwa, informatycznych technologii, technologii wytwarzania oraz mechatroniki i robotyki, badań i kontroli środowiska, badań systemowych i strukturalnych, prognoz finansowych, gospodarczych i społecznych a także wypracowaniu metod służących formowaniu społeczeństwa informacyjnego. Będzie to służyć ukierunkowaniu Regionu na radykalny wzrost potencjału innowacyjnego oraz przyspieszonego rozwoju gospodarczego.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie potencjału badawczego poprzez umożliwienie prowadzenia prac naukowo-badawczych na światowym poziomie
 • podniesienie jakości badań i możliwość uczestnictwa w innowacyjnych projektach badawczych
 • rozwój kompetencji pracowników naukowych w zakresie obsługi nowoczesnej aparatury laboratoryjnej
 • zwiększenie kapitału wiedzy podstawowej potrzebnej do dalszych badań stosowanych i rozwojowych
 • wzmocnienie możliwości rozwoju dziedzin decydujących o konkurencyjności gospodarki oraz o atrakcyjności inwestycyjnej regionu i kraju poprzez bezpłatne i otwarte udostępnianie wynik ów badań własnych, stanowiących bazę do dalszego rozwoju nauki
 • stworzenie warunk ów do szerszej współpracy z innymi uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi
 • transfer wiedzy o podstawach zjawisk i absorbowanych fakt ów – popularyzacja wiedzy wypracowanej w ramach Uniwersyteckiego Centrum Innowacji I Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej (publikacje, konferencje, itp.)
 • zachęcenie innych podmiotów do korzystania z zasobów wiedzy uczelni wyższej celem dalszego ich wykorzystania do opracowania innowacyjnych technologii.