Kolegium Nauk Medycznych

O godzinie 11. rozpoczął się Lekarski Egzamin Końcowy LEK, już po raz czwarty w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego. Spośród polskich uczelni do LEK w sesji jesiennej przystępuje 237 zdających, w tym 133 studentów i 104 absolwentów.

24 lipca br., odbyło się uroczyste absolutorium kierunku Elektroradiologia, uroczystość została połączona z 10-leciem kierunku Elektroradiologia realizowanego w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

48 absolwentów i absolwentek kierunku pielęgniarstwo odebrało swoje dyplomy. 21 lipca br., odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów licencjata absolwentom kierunku pielęgniarstwo.

21 lipca br., o godz. 10:00 w Dużej Auli bud. A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów magistra absolwentom kierunku pielęgniarstwa realizowanego w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.   

Już od 23.07 do 30.07 w największym i najbardziej prestiżowym wyścigu świata - Tour de France pojedzie studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego Pani Kaja Rysz!

Mamy zaszczyt poinformować, że Prezydent RP postanowieniem z dnia 29 maja br., nadał Pani dr hab. Edycie Barnaś, Dziekan Kolegium Nauk Medycznych, tytuł profesora nauk medycznych i o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.