Ankietyzacja


Studentko! Studencie!

Samorząd Studentów UR wraz z Działem Jakości i Akredytacji zapraszają osoby studiujące na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich do udziału w anonimowym badaniu mającym na celu ocenę pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

Rekomendujemy wypełnienie ankiet po zakończonych zajęciach tak aby można było się odnieść do wszystkich zawartych w ankiecie kryteriów.

Informujemy także, iż nauczyciele swoje wyniki będą mieli widoczne dopiero po zakończeniu ankietyzacji.

Ankieta oceny prowadzącego przedmiot będzie dostępna w Wirtualnej Uczelni do 31.07.2023 r.

Elektroniczna ankieta jest dostępna w Wirtualnej Uczelni

Dane wykorzystywane w systemie logowania są szyfrowane. Służą jedynie do przypisania właściwej ankiety i nie są identyfikowane z osobą wypełniającą ankietę.

Wszelkie problemy związane z wypełnianiem ankiety prosimy kierować do Pani Ewy Halik-Siedlarz (ehalik@ur.edu.pl, 17 872 10 45).

Dziękujemy wszystkim studentom, którzy wzięli udział w Ankiecie oceny prowadzącego przedmiot oceniając zajęcia w roku 2021/2022

Zobacz jak Twoje odpowiedzi widzą nauczyciele - nagranie z Panią dr hab. Elżbietą Rokosz, prof. UR, Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia

 

Do czego wykorzystywane są wyniki Ankiety oceny prowadzącego przedmiot

 Wypełniając ankietę masz wpływ na.jpg