Ankietyzacja


Ankieta oceny prowadzącego przedmiot

Zapraszamy do wypełniania ankiet oceny prowadzącego przedmiot

Studentko! Studencie!

Samorząd Studentów UR wraz z Działem Jakości i Akredytacji zapraszają osoby studiujące na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich do udziału w anonimowym badaniu mającym na celu ocenę pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

Rekomendujemy wypełnienie ankiet po zakończonych zajęciach tak aby można było się odnieść do wszystkich zawartych w ankiecie kryteriów.

Informujemy także, iż nauczyciele swoje wyniki będą mieli widoczne dopiero po zakończeniu ankietyzacji.

Ankieta oceny prowadzącego przedmiot będzie dostępna w Wirtualnej Uczelni do 21.07.2024 r.