Спеціальна педагогіка

безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра,

стаціонарна (денна) форма навчання

Обов’язковий конкурсний предмет:

польська (або рідна) мова

Додатковий конкурсний предмет:

польська (або рідна) мова

Додатковий критерій:

іноземна мова

Спеціальності:

  • Освіта та реабілітація осіб з вадами розумового розвитку
  • Освіта та терапія осіб з розладами аутичного спектра

Випускник отримує знання і уміння в області багатопрофільної оцінки функціонування особи з обмеженими можливостями, багатопрофільної терапії та методики спеціальної освіти і реабілітації. Вони можуть протидіяти маргіналізації осіб з вадами розумового розвитку, представляти їхні потреби, можливості і обмеження. Випускник має знання та уміння щодо медичних і психологічних основ порушень когнітивного, емоційного та соціального функціонування дітей та молоді з розладами аутичного спектра; методів терапії аутизму; функціональної діагностики; розробки та реалізації індивідуальних навчально-терапевтичних програм.

Освіта та реабілітація осіб з вадами розумового розвитку – випускник підготовлений до проведення занять з дітьми, молоддю та дорослими особами з обмеженими можливостями у легкому, помірному, значному та глибокому ступенях.

Освіта та терапія осіб з розладами аутичного спектра - випускник підготовлений до проведення занять з дітьми та молоддю з розладами аутичного спектра.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/pedg