Журналістика i соціальна комунікація

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна) форма навчання

Обов’язковий конкурсний предмет:

польська (або рідна) мова

іноземна мова за вибором (англійська, французька, німецька, російська)

Додатковий критерій:

суспільствознавство, історія або географія

Існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

Випускники підготовлені до роботи на посаді журналіста у ЗМІ (передусім, до роботи у пресі, на радіо і телебаченні). Вони можуть виконувати завдання,  пов’язані в широкому розумінні зі сферою соціальної комунікації – в публічних стосунках, рекламі, маркетингу; в організаціях, здійснюючих медіаосвіту.  Також випускники можуть працевлаштуватися в рекламних агентствах, PR або на посадах у сфері маркетингу і управління в культурі та ЗМІ.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/dziennikarstwo-i-komunikacja-spoleczna