Громадське здоров’я

 

Напрям підготовки – Громадське здоров’я

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

 

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) напрямів підготовки «Громадське здоров’я», «Сестринська справа», «Фізіотерапія», «Акушерство», «Електрорадіологія», «Невідкладна медична допомога», «Дієтетика» та випускники лікарського напряму підготовки.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом та заліком відповідно до напряму підготовки ІІ рівня (магістерського) вищої освіти, що вибрав вступник – коефіцієнт 0,7.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття І рівня вищої освіти– коефіцієнт 0,3.

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Громадське здоров’я» Ви можете ознайомитися за посиланням