Громадське здоров’я

 

Назва напряму навчання

 

Громадське здоров’я

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за напрямом «Громадське здоров’я» охоплює широке коло питань та їх взаємозв’язок, носять міждисциплінарний характер. Навчання за цим напрямком стосується не тільки знання анатомії і фізіології людини, пропедевтики медицини в області діагностики, лікування хвороб і епідеміології, а й інших більш загальних областей навколишньої реальності.

Такий спектр знань необхідний для виявлення взаємозв’язків і обумовленості між станом здоров’я населення і демографічними, епідеміологічними, економічними і соціальними процесами, що відбуваються на певній території. Навчання за фахом «Громадське здоров’я» готує випускника до ефективного вирішення проблем зі здоров'ям, виникаючих у сучасному світі.

Крім реалізації встановленої програми, студент під час навчання за І рівнем вищої освіти за спеціальністю «Громадське здоров’я» може вибрати одну з наступних спеціальностей:

·         «Медицина подорожі і міжнародне здоров’я» (НОВИНКА!)

·         «Профілактика здоров’я та освіта у галузі здоров’я»

·         «Телемедицина та електронна система охорони здоров’я»

·         «Управління охороною здоров’я»

Студент під час навчання за II рівнем вищої освіти може вибрати одну з наступних спеціальностей:

·         «Охорона праці та радіологічний захист» (НОВИНКА!)

·         «Безпека і захист персональних даних у лікувальних установах» (НОВИНКА!)

·         «Управління у сфері охорони здоров'я»

·         «Телемедицина»

·         «Організація невідкладної медичної допомоги»

Компетентнісна модель випускника

І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Випускник напряму «Громадське здоров’я» може продемонструвати свої міждисциплінарні знання (теоретичні та практичні) у галузі соціальних наук, медичних наук і наук про здоров’я та про фізичну культуру, зокрема у галузі:

·         розуміння основних проблем охорони громадського здоров’я, систем охорони здоров’я та політики охорони здоров’я Польщі та країн ЄС;

·         визнання біологічної та екологічної обумовленості здоров’я людини, певних груп населення і взаємозв’язку між ними;

·         визнання біологічних, екологічних, демографічних, соціальних та психологічних ризиків для здоров’я певних груп населення;

·         збір даних про стан здоров’я певних груп населення;

·         здійснення законодавчих перевірок та оцінок санітарно-епідеміологічного стану суспільства та навколишнього середовища на місцевому, регіональному та центральному рівнях;

·         реалізація програм з епідеміології, профілактики, догляду та психосоціальної реабілітації;

·         ознайомлення з результатами оцінок санітарно-епідеміологічного стану керівні підрозділи;

·         здійснення та координація програм з охорони  та зміцнення здоров’я;

·         збір даних про економіку і управління охороною здоров’я на місцевому, регіональному і центральному рівні та використання знань іноземної мови у професійній діяльності;

·         знання іноземної мови на рівні B2 та спеціалізованої мови в галузі охорони громадського здоров’я.

Випускник І рівня вищої освіти за спеціальністю «Громадське здоров’я» отримує ступінь бакалавра і підготовлений до продовження навчання за ІІ рівнем вищої освіти.

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Випускник спеціальності «Громадське здоров’я» ІІ рівня вищої освіти має поглиблені міждисциплінарні знання в галузі соціальних і медичних наук. Він підготовлений для виконання професійних завдань в області:

·         виявлення та прогнозування ризиків і проблем зі здоров’ям у певній групі населення;

·         визначення впливу соціальних процесів і демографічних структур на здоров’я певних груп населення;

·         планування, розробка, організація та оцінка ефективності та оцінки програм профілактики та зміцнення здоров’я для різних соціальних верств;

·         прогнозування та формування структури та розміру медичних потреб та медичних послуг населення.

Випускник спеціальності «Громадське здоров’я» ІІ рівня вищої освіти має компетенції щодо виконання завдань у сфері профілактики та охорони здоров’я  в державних, місцевих, соціальних та приватних закладах, які функціонують у системі охорони здоров’я в області:

·         соціально-медичної допомоги;

·         профілактики здоров’я;

·         оздоровчої освіти;

·         санітарно-епідеміологічного нагляду;

·         організації та адміністрування охорони здоров'я та соціальної допомоги;

·         надання послуг медичного страхування;

·         покращення стану здоров'я суспільства.

Перспективи працевлаштування

Випускники спеціальності «Медицина подорожі і міжнародне здоров’я» отримують професійну кваліфікацію щодо управління комплексною інформацією про загрози для здоров’я, пов’язані з поїздками, включаючи оцінку поточної ситуації зі здоров’ям у світі, рекомендації з профілактики тропічних захворювань, допомогу в підготовці аптечки первинної допомоги та інформацію про рекомендовані щеплення.

Випускники спеціальності «Профілактика здоров’я та освіта у галузі здоров’я» готові до роботи в школах (після педагогічної підготовки), відділах освіти, міністерствах, на підприємствах фармацевтичної промисловості, санітарно-епідеміологічних станціях, в органах місцевого самоврядування, а також у відділах зі зв'язків з громадськістю організацій, пов'язаних з охороною здоров'я.

 

Випускники спеціальності «Телемедицина та електронна система охорони здоров’я» володіють глибокими знаннями про використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій для надання допомоги в галузі охорони здоров'я. Після закінчення навчання випускники мають різноманітні можливості розвивати кар'єру в державних і недержавних закладах охорони здоров'я, в лікарнях, поклініках,  науково-дослідних і контрольних, у фармацевтичній і біотехнологічній промисловості фахівцями з впровадження та проведення медичних інформаційних послуг, сучасних технологій та медичних процедур.

Випускники спеціальності «Управління у сфері охорони здоров'я» набувають навичок, що дозволяють їм працювати на виконавчих посадах в програмах охорони здоров'я, профілактики та  зміцнення здоров'я, і т.д., а також на посадах в адміністративних підрозділах охорони здоров'я, санітарної інспекції та підрозділах, що надають медичні послуги.

·         Випускники спеціальності «Охорона праці та радіологічний захист» отримують професійні кваліфікації для:

·         здійснення професійної діяльності на виконавчій посаді і виконання завдань з охорони здоров'я працюючих,

·         здійснення повного нагляду за умовами праці в різних установах і підрозділах - старшим інспектором або фахівцем з охорони праці,

·         підготовки та проведення тренінгів для співробітників щодо правильного виконання професійної діяльності на робочому місці,

·         управління радіологічними ризиками на робочому місці та здійснення заходів щодо поліпшення умов праці.

 

Випускники спеціальності «Безпека і захист персональних даних у лікувальних установах» будуть практично підготовлені до виконання заходів з нагляду та управління даними в лікувальних установах. Випускники зможуть самостійно керувати і керувати командами, відповідальними за контроль за правильність обробки даних і реагування на інциденти з порушеннями безпеки, в тому числі в системах передачі даних. Вони отримають Сертифікат Польського Інституту зовнішнього контролю, що підтверджує професійні компетенції у цьому напряму підготовки.