Громадське здоров’я

Назва напряму навчання

 

Громадське здоров’я

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) та форма навчання

 

Опис напряму навчання

 

На здоров'я сучасної людини впливає багато немедичних факторів, пов'язаних із середовищем проживання, таких як, наприклад, житлова ситуація, ринок праці, можливості для відпочинку та спосіб проведення дозвілля, спосіб життя - саме тому навчання за напрямом «Громадське здоров’я» охоплює широке коло питань та їх взаємозв’язок, носять міждисциплінарний характер. Навчання за цим напрямом стосується не тільки знання анатомії і фізіології людини, пропедевтики медицини в області діагностики, лікування хвороб і епідеміології, а й інших більш загальних областей навколишньої реальності. Такий спектр знань необхідний для виявлення взаємозв’язків і обумовленості між станом здоров’я населення і демографічними, епідеміологічними, економічними і соціальними процесами, що відбуваються на певній території.

Після досвіду пандемії COVID-19 було визначено, наскільки важливими та необхідними є ефективні рішення у сфері громадського здоров'я. Діяльність у сфері громадського здоров'я де-факто є соціально-економічною діяльністю, спрямованою на здорових людей, - на нешкідливу діяльність та діяльність, спрямовану на підтримку здоров'я.  Координація охорони здоров'я та участь у цій системі різних фахівців з більш широкої сфери охорони здоров'я.

Навчання за фахом «Громадське здоров’я» готує випускника до ефективного вирішення зростаючих проблем зі здоров'ям, виникаючих у сучасному світі, можливості делегувати конкретні компетенції медичного персоналу, головним чином лікарів і медсестер (потенційно й інших), освіченим фахівцям у галузі громадського здоров'я.

Враховуючи існуючий дефіцит лікарського та медичного персоналу середньої ланки у медичних закладах та стрімке зростання витрат на його утримання, можливістю для більш ефективного використання їх фахових знань стане делегування багатьох адміністративних завдань іншим працівникам. В результаті можна буде обмежити подальше зростання витрат щодо функціонування закладів охорони здоров'я.

Поява нових медичних професій, заснованих на кваліфікаціях і компетенціях випускників напряму підготовки «Громадське здоров'я», може також відповідати новим викликам, що виникають у зв'язку з запланованим набуттям чинності Закону «Про якість», який накладає на заклади охорони здоров'я багато нових зобов'язань щодо якості надання медичної допомоги.

Опис спеціальності

Студент під час навчання за І рівнем вищої освіти за спеціальністю «Громадське здоров’я» може вибрати одну з наступних спеціальностей:

·       «Телемедицина та Е-здоров’я (електронна система охорони здоров’я (вибір у 3 семестрі навчання);

·       «Менеджмент в охороні здоров'я» (вибір у 3 семестрі навчання);

·       «Медицина подорожі і міжнародне здоров’я» (вибір у 5 семестрі навчання);

·       «Промоція здоров'я та оздоровча освіта» (вибір у 5 семестрі навчання).

«Телемедицина та Е-здоров’я (електронна система охорони здоров’я)»

Випускники спеціальності «Телемедицина та Е-здоров’я (електронна система охорони здоров’я)» володіють глибокими знаннями про використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій для надання допомоги в галузі охорони здоров'я. Популярність телемедицини та використання сучасного телемедичного обладнання, а також різноманітних програм значно зросли під час пандемії COVID-19, і незмінний інтерес до цієї сфери зберігається й донині.

«Менеджмент в охороні здоров'я»

Випускники спеціальності «Менеджмент в охороні здоров'я» здобувають професійні кваліфікації щодо управління комплексною інформацією про ризики для здоров'я, пов'язані з подорожами, включаючи поточну глобальну ситуацію у галузі охорони здоров'я, рекомендації щодо профілактики тропічних хвороб, допомоги у підготовці аптечки для відпустки та інформацію про рекомендовані щеплення.

«Медицина подорожі і міжнародне здоров’я»

Випускники спеціальності «Медицина подорожі і міжнародне здоров’я» здобувають професійні кваліфікації в управлінні комплексною інформацією про ризики для здоров'я, пов'язані з подорожами, включаючи поточну глобальну ситуацію у галузі охорони здоров'я у світі, рекомендацій щодо профілактики тропічних захворювань, допомоги у підготовці аптечки для відпустки та інформації про рекомендовані щеплення.

«Промоція здоров'я та оздоровча освіта»

Випускники спеціальності «Промоція здоров'я та оздоровча освіта» отримують професійні кваліфікації для виконання професії фахівця з промоції здоров'я та оздоровчої освіти і підготовлені до роботи у школах, відділах освіти, міністерствах, фармацевтичних компаніях, санітарно-епідеміологічних станціях, в органах місцевого самоврядування, а також у відділах зв'язків з громадськістю організацій, пов'язаних з охороною здоров'я.     

 

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму підготовки «Громадське здоров’я» може продемонструвати свої міждисциплінарні знання (теоретичні та практичні) у галузі соціальних наук, медичних наук і наук про здоров’я та про фізичну культуру, зокрема:

·       розуміння основних проблем охорони громадського здоров’я, систем охорони здоров’я та політики охорони здоров’я Польщі та країн ЄС;

·       визначення біологічної та екологічної обумовленості здоров’я людини, певних груп населення і взаємозв’язку між ними;

·       аналіз та визначення біологічних, екологічних, демографічних, соціальних та психологічних ризиків для здоров’я певних груп населення;

·       збір даних про стан здоров’я певних груп населення.

Випускник підготовлений до здійснення законодавчих перевірок та оцінок санітарно-епідеміологічного стану суспільства та навколишнього середовища на місцевому, регіональному та центральному рівнях; реалізації програм з епідеміології, профілактики, догляду та психосоціальної реабілітації.

Випускник І рівня вищої освіти за напрямом підготовки «Громадське здоров’я» буде підготовлений до звітування результатів санітарно-епідеміологічної оцінки вищестоящим підрозділам; до впровадження та координації програми оздоровчої освіти та промоції здоров'я; до збору даних про економіку та управління охороною здоров'я на місцевому рівні та використання фахової літератури іноземною мовою. Випускник буде підготовлений спілкуватися іноземною мовою на рівні B2 та володіти фаховою іноземною мовою галузі «Громадське здоров’я».

Перспективи працевлаштування

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти за напрямом «Громадське здоров’я» дає можливість працевлаштування:

·       у санітарно-епідеміологічних станціях;

·       у державних та недержавних закладах охорони здоров'я;

·       у Національному фонді охорони здоров'я;

·       в органах державного управління та місцевого самоврядування;

·       в агентстві з оцінки і тарифікації медичних технологій;

·       у неурядових організаціях, що реалізують соціальні програми охорони здоров'я та освітні кампанії;

·       у лікарнях;

·       у поліклініках;

·       у лікувальних закладах;

·       у приватних медичних закладах;

·       у санаторіях;

·       у центрі моніторингу якості охорони здоров'я;

·       у центрі первинної медичної допомоги;

·       в організаціях, що займаються питаннями соціальної та медичної політики.