Технологія харчових продуктів та харчування людини

 

Напрям підготовки – Технологія харчових продуктів та харчування людини

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського, термін навчання - не менше7 семестрів), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за напрямами підготовки: «Харчова технологія та харчування людини», «Якість і безпека харчових продуктів», «Товарознавство», «Безпека і виробництво харчових продуктів», «Виробництво і безпека харчових продуктів» або інших, пов’язаних з дисципліною «Технологія харчових продуктів та харчування людини".

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського, термін навчання - не менше7 семестрів), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за напрямами підготовки: «Харчова технологія та харчування людини», «Якість і безпека харчових продуктів», «Товарознавство», «Безпека і виробництво харчових продуктів», «Виробництво і безпека харчових продуктів» або інших, пов’язаних з дисципліною «Технологія харчових продуктів та харчування людини".

Для випускників інших ніж вищезазначені напрями навчання - позитивний результат співбесіди на основі питань до екзамену з «Технології харчування та харчування людини» (інженерна спеціальність), що проводиться у Жешувському університеті.

Вступник зобов'язаний надати Екзаменаційній комісії опис результатів навчання, зазначених у програмі навчання, яку він закінчив.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти.

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Технологія харчових продуктів та харчування людини» Ви можете ознайомитися за посиланням