Технологія харчових продуктів та харчування людини

Назва напряму навчання

Технологія харчових продуктів та харчування людини

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис напряму навчання

Навчання за напрямом підготовки «Технологія харчових продуктів та харчування людини» мають техніко-природний характер. Реалізуються за І рівнем вищої освіти (7 семестри) і закінчується отриманням ступеня інженера та за ІІ рівнем вищої освіти (3 семестри), що закінчується отриманням ступеня магістра.

У рамках навчання заняття відбуваються у сучасних лабораторіях і чотирьох цехах з переробки молока, м'яса, фруктів і овочів, а також зернових культур. Сучасна спеціалізована лабораторна апаратура дозволяє проводити цікаві дослідження та  виконувати цікаві інноваційні дипломні роботи в області технології виробництва та оцінки різних харчових продуктів, розробки нових продуктів, мікробіології харчових продуктів, оцінки якості продуктів харчування, товарознавства харчових продуктів і організації виробництва і т. ін. а також працювати на посадах, пов’язаних з питаннями харчування людини.

 

Навчання за цим напрямом підготовки дозволяє розвивати індивідуальні дослідницькі інтереси студента у рамках наукових кіл ФЕРМЕНТ або Кабаносік. Крім того, у рамках співпраці між закладами вищої освіти студенти можуть частину навчальної програми реалізувати за аналогічним напрямом в інших вітчизняних або закордонних закладах вищої освіти (програма MOST і Erasmus). Під час навчання за І рівнем вищої освіти студенти проходять 4-тижневу професійну практику на підприємствах харчової промисловості, підприємствах і об'єктах громадського харчування, в органах, що здійснюють нагляд за якістю агропродовольчих товарів, умовами здорового харчування, тощо.

Опис спеціальності

Під час навчання за І рівнем вищої освіти, що триває 7 семестрів, студенти мають на вибір три спеціальності:

·       «Ферментальні процеси у виробництві харчових продуктів»;

·       «Харчова технологія»;

·       «Харчування людини».

Під час навчання за ІІ рівнем вищої освіти, що триває 3 семестри, студенти мають на вибір дві спеціальності:

·       «Аналіз продуктів харчування»;

·        «Харчування людини у гастрономії»;

·       «Продукти харчування для здоров'я людини».

 

Компетентнісна модель випускника

Випускник І рівня вищої освіти володіє знаннями у галузі харчової хімії та інженерних, технологічних та економічних питань. Він є фахівцем у галузі виробництва, обробки, зберігання, контролю якості харчових продуктів. Завдяки цьому випускник підготовлений до роботи на підприємствах, що займаються переробкою, розподілом і зберіганням продуктів харчування і харчування людини, а також до продовження за ІІ рівнем вищої освіти за цим напрямом підготовки. Крім того, він може здійснювати контроль над процесом виробництва продуктів харчування, на основі знань змінювати існуючі виробничі процеси або пропонувати нові екологічно чисті продукти.  Знання інженерних питань дозволяє йому планувати і організовувати виробництво, добирати обладнання, виконувати економічний розрахунок і оцінку ефективності вжитих заходів. Він знає і розуміє принципи функціонування агропродовольчого ринку, маркетингові механізми, пов'язані з обігом продуктів харчування та харчуванням людини. Випускник знає принципи раціонального харчування людини і взаємозв'язок між якістю і кількістю споживаної їжі та станом здоров'я суспільства. Він добре обізнаний про системи забезпечення якості продуктів харчування і вміє їх впроваджувати. Випускник володіє навичками використання комп'ютерних технологій для управління виробництвом і підприємством. Соціальні компетенції, якими володіє випускник, дозволяють йому розширювати знання, пристосовуватися до вимог сучасного ринку праці, починати власний бізнес або міждисциплінарне співробітництво. Він підготовлений до роботи на інженерних та управлінських посадах у всіх галузях харчової промисловості.

 

Випускник за II рівнем вищої освіти має глибокі знання і навички у галузі харчових технологій і харчування людини. Він демонструє всебічну, міждисциплінарну освіту, що поєднує знання у галузі фундаментальних наук з докладними знаннями у галузі технічних, біологічних, хімічних та економічних наук. Він знає технологічні процеси, пов'язані з виробництвом продуктів харчування, технології зберігання і сучасних методів консервування продуктів харчування, може їх модифікувати або пропонувати нові рішення. Крім того, він володіє спеціальними знаннями в області раціональних принципів харчування людини в профілактиці дієтозалежних захворювань і принципів маркетингу. Він знає і розуміє принципи сучасних аналітичних методів і може вибирати та при необхідності змінювати їх в залежності від типу аналізованого матеріалу. Він демонструє здатність планувати прості дослідницькі завдання в області харчових технологій і харчування людини, підбирати методи і аналітичні пристрої, а також інтерпретувати і критично аналізувати отримані результати. Володіє знаннями і уміннями інформаційних технологій та іноземної мови з урахуванням спеціалізованої термінології.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Технологія харчових продуктів та харчування людини» дає можливість працевлаштування:

·       у різних підприємствах харчової промисловості, у тому числі у лабораторіях з контролю якості;

·       в установах і лабораторіях, що займаються дослідженням продуктів харчування;

·       у фірмах, що здійснюють проєктування нових продуктів;

·       на підприємствах, що займаються внутрішнім та зовнішнім обігом харчування або інших, що входять до складу ланцюга живлення;

·       у наукових та науково-дослідницьких інститутах;

·       у закладах, що поширюють знання;

·       у консалтингових та аудиторських компаніях;

·       у фірмах, що займаються впровадженням систем якості;

·       у закладах професійної освіти;

·       в органах державної адміністрації і місцевого самоврядування.

Випускники за цим напрямом навчання володіють знаннями, навичками та соціальними компетенціями, які дозволяють їм розпочати власний бізнес в агропродовольчій галузі.