Візуальні мистецтва

 

Напрям підготовки – Візуальні мистецтва

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

 

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначний (наприклад, Bachelor’s degree).

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Оцінка художніх досягнень вступника на основі представлення оригінальних художніх робіт (у кількості від 10 до 15) та інших мистецьких досягнень. Крім цього, вступник подає документі і у цифровому виді на компакт-диску.

Позитивний результат фахової співбесіди про власну творчість та реалізовані мистецькі проекти щодо знань у галузі мистецтва та культури, що відповідають компетенціям, які мають випускники цього напряму підготовки.

Застосовується наступна шкала балів:

·         Художні досягнення вступника: від 0 до 15 балів,

·         Фахова співбесіда: від 0 до 15 балів.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Візуальні мистецтва» Ви можете ознайомитися за посиланням