Візуальні мистецтва

 

Назва напряму навчання

Візуальні мистецтва

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за напрямом «Візуальні мистецтва» - це навчання за бакалаврською програмою, що триває  3 роки (ступінь бакалавра) і закінчується отриманням диплома (бакалавра).

Основною метою навчання є отримання художньо-гуманітарних знань і навичок, що дозволять бути активним  творчим митцем у галузі образотворчого мистецтва, а також активним  учасником сучасної культури.  В області образотворчого мистецтва випускник знає як традиційні, так і високотехнологічні засоби вираження. Випускник має здатність свідомо передавати художню інформацію за допомогою рисунків, картин і суміжних засобів вираження. Володіє знаннями в області історії мистецтва, естетики та дизайну. Велика кількість навчальних вправ дозволяє практично вивчити формування зображення, форми і композиції. В області інформаційної грамотності випускника акцент робиться на практичне знання програмного забезпечення, використовуваного для моделювання зображення і звуку, редагування потокових мультимедіа, генерації двох - і трьох-мірного зображення, а також використання будь-яких видів настільних видавничих систем (desktop publishing).  Завдяки поєднанню в рамках програми вивчення художніх дисциплін з елементами знань про авторське право, маркетингу або іноземної мови, випускник напряму має необмежені можливості для творчості з розвиненими навичками використання різних інструментів.

Специфіка навчання залежить від вибору спеціальності.

Студент у 3 семестрі  робить вибір спеціальності: «Дизайн форм і мультимедіа» або «Живопис і рисунок».

За спеціальністю «Форми дизайну і мультимедіа» студент у 5 семестрі вибирає одну з двох дипломних студій: «Інтерактивні медіа» або «Просторові форми».

За спеціальністю «Живопис і рисунок» студент у 5 семестрі вибирає одну з двох дипломних студій: «Майстерня рисунку» або «Майстерня живопису».

У 5 семестрі  студент вибирає одну з груп дипломного семінару. Перед прийняттям рішення про зарахування до семінарської групи студенти знайомляться з питаннями, якими займаються керівники теоретичних робіт. Всі провідні предмети за спеціальністю  студенти вибирають відповідно до їх інтересів.

Випускник напряму підготовки «Візуальні мистецтва» за спеціальністю «Дизайн форм і мультимедіа» володіє додатковими уміннями та навичками, зокрема:

·         створення візуалізації та моделювання 3D простору і об'єктів;

·         реєстрація, обробка та монтаж відео-зображення, нелінійний монтаж відео, спецефектів у кіно;

·         створення комп'ютерної графіки;

·         редакційна графіка;

·         просторові форми;

Випускник напряму підготовки «Візуальні мистецтва» за спеціальністю «Живопис і рисунок» володіє додатковими уміннями та навичками, зокрема:

·         методи і технології живопису і рисунку;

·         живопис;

·         живопис в архітектурі;

·         живопис і експериментальний рисунок;

·         міждисциплінарна діяльність;

·         візуальна комунікація.

Навчання гарантує здобуття необхідних навичок, що будуть корисні в майбутній професійній діяльності.

Під час навчання студенти розвивають практичні уміння і навички, які вони успішно використовуватимуть у своїй майбутній професійній діяльності. Перш за все, вони вивчають основи образотворчого мистецтва, такі як: живопис, рисунок, скульптура або графіка. Крім того, вони дізнаються про принципи створення комп'ютерної графіки та мультимедіа з використанням професійних програм та інформаційних інструментів. Студенти також розвивають мовні здібності і тим самим збільшують свої шанси на кар'єру в міжнародному просторі.

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму підготовки «Візуальні мистецтва» I (бакалаврського) рівня вищої освіти  має базові знання про засоби вираження і професійні навички суміжних художніх дисциплін. Він знає основні історичні лінії розвитку окремих художніх дисциплін і публікацій, пов'язаних з питаннями мистецтва. Він знає стилі в мистецтві, знає і розуміє тенденції розвитку художніх дисциплін. Він знає проблеми, пов'язані з технологіями, використовуваними в художніх дисциплінах, і технологічними розробками, пов'язаними з професією художника даної спеціальності. Володіє знаннями та навичками кваліфікованого художника-творця в галузі образотворчого мистецтва та учасника сучасної культури. Він підготовлений до реалізації та розповсюдження різних візуальних  медіальних текстів для художніх та утилітарних цілей. Він підготовлений до здійснення творчої професійної діяльності в центрах і установах культури і мистецтва, ЗМІ, рекламних структурах. Розмовляє іноземною мовою на рівні B2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції. Після закінчення І рівня за цим напрямом підготовки, він отримує ступінь «бакалавра» і готовий до вступу на навчання за ІІ (магістерським) рівнем освіти та пісдядипломній освіті.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Візуальні мистецтва» дає можливість працевлаштування:

·         у графічних агентствах;

·         у закладах культури;

·         здійснювати самостійну творчу діяльність як художник/ художник візуальних мистецтв;

·         у рекламних компаніях або самостійно -  фрілансером в галереях;

·         у музеях, рекламних установах, ЗМІ;

·         у фото-агентствах;

·         у рекламних і маркетингових агентствах;

·         у поліграфічних закладах;

·         у видавництвах;

·         у кіностудіях і телебаченні;

·         в Інтернет та ІТ-компаніях;

·         у компаніях, що створюють комп'ютерні ігри;

·         дизайнерських студіях, тощо.

Володіючи різноманітними знаннями в області візуальних мистецтв, випускник може влаштуватися на роботу фахівцем з образотворчого мистецтва, аніматора художніх вистав, театрального аніматора, художнього аніматора, художника образотворчих і театральних заходів. Випускник може працювати ілюстратором / декоратором / дизайнером / аніматором культури / куратором вистав / організатором вистав та культурних заходів, промоутером образотворчого мистецтва на арт-ринку. Може працювати в установах, що займаються підготовкою рецензій художніх заходів; в редакціях видавництв, що займаються художньою проблематикою. Випускник може займатися торгівлею антикварними виробами. Він може вести самостійну творчу роботу як художник/ артист візуальних мистецтв. Потенційні робочі місця для випускника цього напряму підготовки: театральні центри, музеї та художні галереї, будинки і центри культури, інші установи, що займаються художньою анімацією та виставкою (наприклад, авторські та аматорські театри, рекламні відділи з просування і організації художніх заходів в компаніях і установах). Після додаткового навчання випускник також може займатися викладацькою діяльністю в галузі освіти.

 

Назва напряму навчання

Візуальні мистецтва

 

Рівень підготовки і форма навчання

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна) форма навчання

Опис спеціальності

Навчання за спеціальністю «Візуальні мистецтва» відбувається за магістерською програмою підготовки і  триває 2 роки (ІІ рівень вищої освіти), закінчується отриманням диплома «магістра».

Головна мета навчання за II рівнем вищої освіти – отримання художньо-гуманістичних знань і навичок, що дозволять працювати на посаді художника, активного творця у галузі образотворчого мистецтва, а також учасника і активного діяча сучасної культури.  В області інтересів і знань випускника у галузі образотворчого мистецтва є як традиційні, так і високотехнологічні засоби вираження. Випускники здобувають загальні знання в області історії мистецтва, естетики та дизайну. Велика кількість практичних занять дозволяє на практиці вивчати візуалізацію, моделювання і композицію. Випускник має здатність свідомо передавати художню інформацію за допомогою рисунків, картин і суміжних засобів вираження. В області інформаційної грамотності випускника акцент робиться на практичне знання програмного забезпечення, використовуваного для моделювання зображення і звуку, редагування потокових мультимедіа, генерації двох - і трьох-мірного зображення, а також використання будь-яких видів настільних видавничих систем (desktop publishing). 

Завдяки поєднанню в рамках програми навчання художніх дисциплін з елементами знань про авторське право, маркетинг або іноземну мову, випускник напряму має необмежені можливості для творчості з розвиненими навичками використання різних інструментів.

Специфіка навчання залежить від вибору спеціальності.

Студент у 1 семестрі  робить вибір спеціальності: «Дизайн форм і мультимедіа» або «Живопис і рисунок».

За спеціальністю «Форми дизайну і мультимедіа» студент у 3 семестрі вибирає одну з двох дипломних студій: «Інтерактивні медіа» або «Просторові форми».

 

За спеціальністю «Живопис і рисунок» студент у 3 семестрі вибирає одну з двох дипломних студій: «Майстерня медіа-рисунку» або «Майстерня живопису».

У 2 семестрі  студент вибирає одну з груп дипломного семінару. Перед прийняттям рішення про зарахування до семінарської групи студенти знайомляться з питаннями, якими займаються керівники теоретичних робіт. Всі провідні предмети за спеціальністю  студенти вибирають відповідно до їх інтересів.

Випускник напряму підготовки «Візуальні мистецтва» за спеціальністю «Дизайн форм і мультимедіа» володіє додатковими ми та навичками, зокрема:

·         створення візуалізації та моделювання 3D простору і об'єктів;

·         реєстрація, обробка та монтаж відео-зображення, нелінійний монтаж відео, спецефектів у кіно;

·         створення комп'ютерної графіки;

·         редакційна графіка;

·         просторові форми;

Випускник напряму підготовки «Візуальні мистецтва» за спеціальністю «Живопис і рисунок» володіє додатковими уміннями та навичками, зокрема:

·         методи і технології живопису і рисунку;

·         поєднання типографії з рисунком і живописом;

·         живопис за мольбертом;

·         живопис і експериментальний рисунок,

·         ілюстрація, комікс;

·         медіа-рисунки;

·         міждисциплінарна діяльність.

 

Навчання гарантує здобуття необхідних навичок, що будуть корисні в майбутній професійній діяльності.

Під час навчання студенти розвивають практичні уміння і навички, які вони успішно використовуватимуть у своїй майбутній професійній діяльності. Перш за все, вони вивчають основи образотворчого мистецтва, такі як: живопис, рисунок, скульптура або графіка; рекламну і виставкову діяльніть, ідентифікацію і оцінювання художніх творів; художню критику тощо. Крім того, вони дізнаються про принципи створення комп'ютерної графіки та мультимедіа з використанням професійних програм та інформаційних інструментів. Студенти також розвивають мовні здібності і тим самим збільшують свої шанси на кар'єру в міжнародному просторі.

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму підготовки «Візуальні мистецтва» за ІІ рівнем вищої освіти знає історичний і культурний контекст мистецтва та їх зв'язки з різними галузями сучасного життя. Він може створювати мистецькі твори на підставі власних оригінальних художніх концепцій. Він може самостійно приймати рішення щодо проектування та виконання художніх робіт. Він володіє практичними навичками, необхідними для реалізації власних художніх проектів, підготовки і поширення візуальних медіатекстів для художніх, пізнавальних, освітніх і утилітарних цілей; використання набутих знань в індивідуальній і колективній художній діяльності. Він підготовлений до керівництва колективами та постійного розвитку в динамічно змінюючихся умовах реальності. Має кваліфікації щодо самостійної творчої професійної роботи, а також для роботи в центрах і установах культури і мистецтва, мас-медіа, рекламних структурах тощо. Володіє знаннями іноземної мови на рівні B2+ згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції. Випускник також володіє практичними навичками в широко зрозумілій області візуального мистецтва, які він набуває в рамках вивчення предметів: скульптура, малювання, живопис, графіка, 2D і 3D-дизайн, графічний дизайн). Він знає історію та теорію мистецтва, сучасне мистецтво, маркетинг та арт-ринок.

Випускник отримує ступінь магістра і підготовлений до навчання в аспірантурі (докторській школі) або післядипломній освіті.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Візуальні мистецтва» дає можливість працевлаштування:

·         у графічних агентствах;

·         у закладах культури;

·         здійснювати самостійну творчу діяльність як художник/ художник візуальних мистецтв;

·         у рекламних компаніях або самостійно - фрілансером у галереях;

·         у музеях, рекламних установах, ЗМІ;

·         у фото-агентствах;

·         у рекламних і маркетингових агентствах;

·         у поліграфічних закладах;

·         у видавництвах;

·         у кіностудіях і на телебаченні;

·         в Інтернет та ІТ-компаніях;

·         у компаніях, що створюють комп'ютерні ігри;

·         дизайнерських студіях, тощо.

Володіючи великими знаннями в області візуальних мистецтв, випускник може влаштуватися на роботу фахівцем з образотворчого мистецтва, аніматора художніх вистав, театрального аніматора, художнього аніматора, художника образотворчих і театральних заходів. Випускник може працювати ілюстратором / декоратором / дизайнером / аніматором культури / куратором вистав / організатором вистав та культурних заходів, промоутера образотворчого мистецтва на арт-ринку. Випускник може займатися торгівлею антикварними виробами. Потенційні робочі місця для випускника цього напряму підготовки: театральні центри, музеї та художні галереї, будинки і центри культури, інші установи, що займаються художньою анімацією та виставкою (наприклад, авторські та аматорські театри, відділи з просування і художніх заходів в компаніях і установах). Може працювати в установах, що займаються підготовкою рецензій художніх заходів; в редакціях видавництв, що займаються художньою проблематикою. Після додаткового навчання випускник також може займатися викладацькою діяльністю в галузі освіти.