Візуальні мистецтва

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися за посиланням

Назва напряму навчання

Візуальні мистецтва

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

 

І рівень вищої освіти (бакалаврський)

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

Навчання за напрямом підготовки «Візуальні мистецтва» - це навчання за бакалаврською програмою, що триває 3 роки (І рівень вищої освіти) і закінчується отриманням диплома (бакалавра).

Основною метою навчання за напрямом підготовки «Візуальні мистецтва» на І рівні вищої освіти є отримання художньо-гуманітарних знань і навичок, що дозволять бути активним творчим митцем у галузі образотворчого мистецтва, а також активним учасником сучасної культури.  В області образотворчого мистецтва випускник знає як традиційні, так і високотехнологічні засоби вираження. Випускник має здатність свідомо передавати художню інформацію за допомогою рисунків, картин і суміжних засобів вираження. Володіє знаннями в області історії мистецтва, естетики та дизайну. Велика кількість навчальних вправ дозволяє практично вивчити формування зображення, форми і композиції. В області інформаційної грамотності випускника акцент робиться на практичне знання програмного забезпечення, використовуваного для моделювання зображення і звуку, редагування потокових мультимедіа, генерації двох - і трьох-мірного зображення, а також використання будь-яких видів настільних видавничих систем (desktop publishing).  Завдяки поєднанню в рамках програми вивчення художніх дисциплін з елементами знань про авторське право, маркетингу або іноземної мови, випускник напряму має необмежені можливості для творчості з розвиненими навичками використання різних інструментів.

Специфіка навчання залежить від вибору спеціальності.

Студент у 3 семестрі робить вибір однієї з двох спеціальностей: «Дизайн форм і мультимедіа» або «Живопис і рисунок».

За спеціальністю «Форми дизайну і мультимедіа» студент у 5 семестрі вибирає одну з двох дипломних студій: «Інтерактивні медіа» або «Просторові форми».

За спеціальністю «Живопис і рисунок» студент у 5 семестрі вибирає одну з двох дипломних студій: «Майстерня рисунку» або «Майстерня живопису».

У 5 семестрі студент вибирає одну з груп дипломного семінару. Перед прийняттям рішення про зарахування до семінарської групи студенти знайомляться з питаннями, якими займаються керівники теоретичних робіт. Всі провідні предмети за спеціальністю студенти вибирають відповідно до їх інтересів.

Випускник напряму підготовки «Візуальні мистецтва» за спеціальністю «Дизайн форм і мультимедіа» володіє додатковими уміннями та навичками, зокрема:

·       створення візуалізації та моделювання 3D простору і об'єктів;

·       реєстрація, обробка та монтаж відео-зображення, нелінійний монтаж відео, спецефектів у кіно;

·       створення комп'ютерної графіки;

·       редакційна графіка;

·       просторові форми;

Випускник напряму підготовки «Візуальні мистецтва» за спеціальністю «Живопис і рисунок» володіє додатковими уміннями та навичками, зокрема:

·       методи і технології живопису і рисунку;

·       живопис;

·       живопис в архітектурі;

·       живопис і експериментальний рисунок;

·       міждисциплінарна діяльність;

·       візуальна комунікація.

Навчання гарантує здобуття необхідних навичок, що будуть корисні у майбутній професійній діяльності.

Абітурієнти, які навчатимуться за напрямом підготовки «Візуальні мистецтва» розвиватимуть низку практичних навичок, які вони успішно використовуватимуть у своїй майбутній професійній діяльності. Перш за все, вони вивчають основи образотворчого мистецтва, такі як: живопис, рисунок, скульптура або графіка. Крім того, вони дізнаються про принципи створення комп'ютерної графіки та мультимедіа з використанням професійних програм та інформаційних інструментів. Студенти також розвивають мовні здібності і тим самим збільшують свої шанси на кар'єру у міжнародному просторі.

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму підготовки «Візуальні мистецтва» I (бакалаврського) рівня вищої освіти має базові знання про засоби вираження і професійні навички суміжних художніх дисциплін. Він знає основні історичні лінії розвитку окремих художніх дисциплін і публікацій, пов'язаних із питаннями мистецтва. Він знає стилі у мистецтві, знає і розуміє тенденції розвитку художніх дисциплін. Він знає проблеми, пов'язані з технологіями, використовуваними у художніх дисциплінах, і технологічними розробками, пов'язаними з професією художника даної спеціальності. Володіє знаннями та навичками кваліфікованого художника-творця у галузі образотворчого мистецтва та учасника сучасної культури. Він підготовлений до реалізації та розповсюдження різних візуальних медіальних текстів для художніх та утилітарних цілей. Він підготовлений до здійснення творчої професійної діяльності у центрах і установах культури і мистецтва, ЗМІ, рекламних структурах. Розмовляє іноземною мовою на рівні B2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції. Після закінчення І рівня за цим напрямом підготовки, він отримує ступінь «бакалавра» і готовий до вступу на навчання за ІІ (магістерським) рівнем освіти та післядипломній освіті.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Візуальні мистецтва» дає можливість працевлаштування:

·       у графічних агентствах;

·       у закладах культури;

·       здійснювати самостійну творчу діяльність як художник/ художник візуальних мистецтв;

·       у рекламних компаніях або самостійно -  фрілансером;

·       у галереях;

·       у музеях, рекламних установах, ЗМІ;

·       у фото-агентствах;

·       у рекламних і маркетингових агентствах;

·       у поліграфічних закладах;

·       у видавництвах;

·       у кіностудіях і телебаченні;

·       в Інтернет та ІТ-компаніях;

·       у компаніях, що створюють комп'ютерні ігри;

·       у дизайнерських студіях, тощо.

Володіючи різноманітними знаннями в області візуальних мистецтв, випускник може влаштуватися на роботу фахівцем з образотворчого мистецтва, аніматора художніх вистав, театрального аніматора, художнього аніматора, художника образотворчих і театральних заходів. Випускник може працювати ілюстратором / декоратором / дизайнером / аніматором культури / куратором вистав / організатором вистав та культурних заходів, промоутером образотворчого мистецтва на арт-ринку. Може працювати в установах, що займаються підготовкою рецензій художніх заходів; у редакціях видавництв, що займаються художньою проблематикою. Випускник може займатися торгівлею антикварними виробами, пропагувати художню творчість. Він може вести самостійну творчу роботу як художник/ артист візуальних мистецтв. Потенційні робочі місця для випускника цього напряму підготовки: театральні центри, музеї та художні галереї, будинки і центри культури, інші установи, що займаються художньою анімацією та виставкою (наприклад, авторські та аматорські театри, рекламні відділи з просування (поширення) і організації художніх заходів у компаніях і установах). Після додаткового навчання випускник також може займатися викладацькою діяльністю у галузі освіти.

 

 

 

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

 

Назва напряму навчання

Візуальні мистецтва

 

Рівень підготовки і форма навчання

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна) форма навчання

Опис напряму навчання/ спеціальності

Навчання за напрямом підготовки «Візуальні мистецтва» відбувається за магістерською програмою і триває 2 роки (ІІ рівень вищої освіти), закінчується отриманням диплома «магістра».

Головна мета навчання за II рівнем вищої освіти за напрямом «Візуальні мистецтва» – отримання художньо-гуманістичних знань і навичок, що дозволять працювати на посаді художника, активного творця у галузі образотворчого мистецтва, а також учасника і активного діяча сучасної культури.  В області інтересів і знань випускника у галузі образотворчого мистецтва є як традиційні, так і високотехнологічні засоби вираження. Випускники здобувають загальні знання в області історії мистецтва, естетики та дизайну. Велика кількість практичних занять дозволяє на практиці вивчати візуалізацію, моделювання і композицію. Випускник має здатність свідомо передавати художню інформацію за допомогою рисунків, картин і суміжних засобів вираження. В області інформаційної грамотності випускника акцент робиться на практичне знання програмного забезпечення, використовуваного для моделювання зображення і звуку, редагування потокових мультимедіа, генерації двох - і трьох-мірного зображення, а також використання будь-яких видів настільних видавничих систем (desktop publishing).

Завдяки поєднанню у рамках програми навчання художніх дисциплін з елементами знань про авторське право, маркетинг або іноземну мову, випускник цього напряму підготовки має необмежені можливості для творчості з розвиненими навичками використання різних інструментів.

Специфіка навчання залежить від вибору спеціальності.

Студент у 1 семестрі  робить вибір спеціальності: «Дизайн форм і мультимедіа» або «Живопис і рисунок».

За спеціальністю «Форми дизайну і мультимедіа» студент у 3 семестрі вибирає одну з двох дипломних студій: «Інтерактивні медіа» або «Просторові форми».

 

За спеціальністю «Живопис і рисунок» студент у 3 семестрі вибирає одну з двох дипломних студій: «Майстерня медіа-рисунку» або «Майстерня живопису».

У 2 семестрі  студент вибирає одну з груп дипломного семінару. Перед прийняттям рішення про зарахування до семінарської групи студенти знайомляться з питаннями, якими займаються керівники теоретичних робіт. Всі провідні предмети за спеціальністю студенти вибирають відповідно до їх інтересів.

Випускник напряму підготовки «Візуальні мистецтва» за спеціальністю «Дизайн форм і мультимедіа» володіє додатковими уміннями та навичками, зокрема:

·       створення візуалізації та моделювання 3D простору і об'єктів;

·       реєстрація, обробка та монтаж відео-зображення, нелінійний монтаж відео, спецефектів у кіно;

·       створення текстур та оптимізація графічних файлів;

·       створення дизайнерської графіки;

·       редакційна графіка та послуги DTP;

·       дизайн публікацій, набір і верстка публікацій, типографіка друкованих видань.

Випускник напряму підготовки «Візуальні мистецтва» за спеціальністю «Живопис і рисунок» володіє уміннями та навичками, зокрема:

·       методи і технології живопису і рисунку;

·       поєднання типографії з рисунком і живописом;

·       живопис за мольбертом;

·       живопис і експериментальний рисунок,

·       ілюстрація, комікс;

·       медіа-рисунки;

·       міждисциплінарна діяльність.

 

Навчання гарантує здобуття необхідних навичок, що будуть корисні у майбутній професійній діяльності.

Абітурієнти, які навчатимуться за напрямом підготовки «Візуальні мистецтва» розвиватимуть низку практичних навичок, які вони успішно використовуватимуть у своїй майбутній професійній діяльності.

Студенти поглиблюють знання щодо вільного розвитку культури, особливо у сфері візуальних мистецтв (наприклад, живопис, графіка, скульптура чи графіка), рекламну і виставкову діяльність, ідентифікацію і оцінювання художніх творів; художню критику тощо.

Крім того, вони дізнаються про принципи створення комп'ютерної графіки та мультимедіа з використанням професійних програм та інформаційних інструментів. Студенти також розвивають мовні здібності і тим самим збільшують свої шанси на кар'єру у міжнародному просторі.

 

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму підготовки «Візуальні мистецтва» за ІІ рівнем вищої освіти знає історичний і культурний контекст мистецтва та їх зв'язки з різними галузями сучасного життя. Він може створювати мистецькі твори на підставі власних оригінальних художніх концепцій. Він може самостійно приймати рішення щодо проєктування та виконання художніх робіт. Він володіє практичними навичками, необхідними для реалізації власних художніх проєктів, підготовки і поширення візуальних медіатекстів для художніх, пізнавальних, освітніх і утилітарних цілей; використання набутих знань в індивідуальній і колективній художній діяльності. Він підготовлений до керівництва колективами та постійного розвитку в динамічно змінюючихся умовах реальності. Має кваліфікації щодо самостійної творчої професійної роботи, а також для роботи в центрах і установах культури і мистецтва, мас-медіа, рекламних структурах тощо. Володіє знаннями іноземної мови на рівні B2+ згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції. Випускник також володіє практичними навичками в широко зрозумілій області візуального мистецтва, які він набуває в рамках вивчення предметів: скульптура, малювання, живопис, графіка, 2D і 3D-дизайн, графічний дизайн). Він знає історію та теорію мистецтва, сучасне мистецтво, маркетинг та арт-ринок.

Випускник отримує ступінь магістра і підготовлений до навчання в аспірантурі (докторській школі) або післядипломній освіті.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Візуальні мистецтва» дає можливість працевлаштування:

·       у графічних агентствах;

·       у закладах культури;

·       здійснювати самостійну творчу діяльність як художник/ художник візуальних мистецтв;

·       у рекламних компаніях або самостійно – фрілансером;

·       у галереях;

·       у музеях, рекламних установах, ЗМІ;

·       у фото-агентствах;

·       у рекламних і маркетингових агентствах;

·       у поліграфічних закладах;

·       у видавництвах;

·       у кіностудіях і на телебаченні;

·       в Інтернет та ІТ-компаніях;

·       у компаніях, що створюють комп'ютерні ігри;

·       у дизайнерських студіях, тощо.

Володіючи ґрунтовними знаннями в області візуальних мистецтв, випускник може влаштуватися на роботу фахівцем з образотворчого мистецтва, аніматора художніх вистав, театрального аніматора, художнього аніматора, художника образотворчих і театральних заходів. Випускник може здійснювати самостійну творчу діяльність художником/ художником-візуалістом,  працювати ілюстратором / декоратором / дизайнером / аніматором культури / куратором вистав / організатором вистав та культурних заходів, промоутером образотворчого мистецтва на арт-ринку. Випускник може займатися поширенням художньої творчості та торгівлею антикварними виробами. Потенційні робочі місця для випускника цього напряму підготовки: театральні центри, музеї та художні галереї, центри і будинки культури, інші установи, що займаються художньою анімацією та виставковою діяльністю (наприклад, авторські та аматорські театри, відділи з просування і організації художніх заходів у компаніях і установах). Може працювати в установах, що займаються підготовкою рецензій художніх заходів; у редакціях видавництв, що займаються художньою проблематикою. Після додаткового навчання випускник також може займатися викладацькою діяльністю у галузі освіти.