Соціологія

 

Напрям підготовки – Соціологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), ІІ рівня (магістерського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра в області суспільних і гуманітарних наук: Соціальна робота, соціологічні науки, Економіка і фінанси, Соціально-економічна географія і просторова економіка, науки про безпеку, науки про соціальні комунікації і ЗМІ, науки про політику та адміністрацію, науки про управління і якість, юридичні науки, Педагогіка, Канонічне право, Психологія, Археологія, Філософія, Історія, Лінгвістика, Літературознавство, науки про культуру і релігію, науки про мистецтво.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти.

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), ІІ рівня (магістерського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом.

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Соціологія» Ви можете ознайомитися за посиланням