Соціологія

Назва напряму навчання

Соціологія

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

Опис напряму навчання/ спеціальності

Навчання за І рівнем вищої освіти відбувається за спеціальностями:

·       «Дослідження ринку та громадської думки»;

·       «Державне управління та регіональний розвиток».

Під час навчання за спеціальністю «Державне управління і регіональний розвиток» відбувається підготовка фахівців, які вміють взаємодіяти з органами влади, агентствами та неурядовими організаціями Європейського Союзу; планують і виконують завдання у галузі регіонального та місцевого розвитку; вміють ініціювати громадські дії з використанням місцевих ресурсів соціального та культурного капіталу, готують пропозиції і реалізують діяльність у галузі регіональних громадських зв’язків на національному та європейському рівні.

Метою спеціальності «Дослідження ринку і громадської думки» є підготовка студентів до роботи соціологом-дослідником, здатного самостійно готувати і проводити соціологічні дослідження. Під час навчання за спеціальністю приділяється особлива увага проблематиці, що охоплює питання в області методології соціальних досліджень і статистичного аналізу даних з використанням комп'ютерних методів. В рамках цієї спеціальності студенти також отримують знання у галузі зв'язків з громадськістю, масових комунікацій, технологій і методів формування громадської думки.

 

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти відбувається за спеціальностями:

·       «Аналіз ринку та поведінки споживачів»;

·       «Управління людськими ресурсами»;

·       «Сімейні медіації».

Мета спеціальності «Аналіз ринку та поведінки споживачів» - підготовка студентів до професійної діяльності, пов'язаної з аналізом ринкових тенденцій та поведінки споживачів. Студенти будуть ознайомлені з правилами маркетингу, інструментами впливу на поведінку споживачів та етичними питаннями, що стосуються формування думки споживачів. Вони також набудуть навичок моніторингу та аналізу ринкової ситуації і поведінки споживачів, отримання і використання інформації в процесах аналітики й прийняття рішень, пов'язаних із формуванням споживчих ринків.

Спеціальність «Управління людськими ресурсами» готує фахівців, які займаються професійною діяльністю у галузі управління людськими ресурсами на підприємствах і підрозділах державного сектора. Пропоновані заняття дозволяють студентам отримати знання і навички для виконання керівних і спеціалізованих функцій в області людських ресурсів на підприємствах і у державних установах. Студенти також отримують навички, пов'язані зі створенням і управлінням колективами співробітників; навички відбору і застосування методів, технік й інструментів прийому на роботу та оцінки співробітників.

Спеціальність «Сімейні медіації» готує студентів до ролі сімейного посередника. Мета спеціальності -познайомити студентів з методами і прийомами посередництва у процесі вирішення сімейних і шлюбних конфліктів. Заняття, що проводяться за фахом, охоплюють міждисциплінарні питання галузі соціології, психології та соціальних комунікацій. У програмі спеціальності передбачені практичні заняття, що дозволяють придбати практичні навички, корисні в процесах вирішення конфліктів й управління конфліктами, а також навички ведення процесу медіації (посередництва у врегулюванні суперечок).

Компетентнісна модель випускника

І рівень вищої освіти

Випускник володіє загальними знаннями у галузі соціології та навичками, необхідними для самостійного аналізу та інтерпретації соціальних проблем і явищ. Він підготовлений до ролі дослідника, здатного самостійно готувати і проводити соціологічні дослідження з використанням різноманітних технологій і методів дослідження та програм статистичного аналізу даних. Він може планувати і виконувати завдання щодо регіонального та місцевого розвитку, ініціювати громадянську діяльність із використанням місцевих ресурсів соціального і культурного капіталу. Він готовий взаємодіяти у групі, у тому числі брати участь у підготовці суспільних проєктів (політичних, економічних, цивільних). Демонструє знання принципів формування та розвитку форм індивідуального підприємництва з використанням знань у галузі соціології. Вживає заходів щодо зв'язків з громадськістю, масового спілкування та формування громадської думки. Він спілкується іноземною мовою відповідно до вимог рівня B2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції.

 

ІІ рівень вищої освіти

Випускник володіє ґрунтовними знаннями у галузі соціології та навичками, необхідними для самостійного критичного аналізу та інтерпретації даних і прогнозування складних соціальних проблем і явищ. Він може готувати і проводити соціологічні дослідження із використанням передових технологій, методів та інструментів соціології, а також програм для статистичного аналізу даних. Він готовий брати участь у розробці та реалізації соціальних проєктів і управляти ними. Він володіє навичками створення колективу і управління колективною роботою. Він підготовлений до правильного і відповідального визначення пріоритетів для виконання поставлених завдань. Він може використовувати наявні знання в галузі соціології для виявлення та вирішення різних дилем у професійній та науково-дослідній роботі. Він готовий створювати і розвивати моделі правильної поведінки у робочому середовищі, а також підприємницьке мислення і дії. Він доповнює і вдосконалює набуті знання і навички в міждисциплінарному аспекті. Він може спілкуватися на спеціалізовані теми з різними колами аудиторії, у тому числі іноземною мовою, відповідно до вимог рівня B2 загальноєвропейської шкали мовної компетенції. Випускник II рівня вищої освіти отримує ефекти навчання, що дозволяють продовжити навчання в аспірантурі (докторській школі).

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Соціологія» дає можливість працевлаштування:

·       у державних установах (в органах державного управління та місцевого самоврядування), у дослідницьких фірмах;

·       у рекламній індустрії;

·       в організаціях щодо зв'язків з громадськістю (PR) та людських стосунків (HR);

·       у консалтингових компаніях та у дорадництві;

·       у неурядових організаціях.