Сільське господарство

 

Напрям підготовки – Сільське господарство

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського, термін навчання - не менше7 семестрів), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського, термін навчання - не менше7 семестрів), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра у галузі сільського господарства.

Для випускників інженерних спеціальностей, інших ніж із галузі сільського господарства - позитивний результат співбесіди, що перевіряє компетентність вступника до здобуття вищої освіти II рівня. Вступник зобов'язаний надати Екзаменаційній комісії опис результатів навчання, зазначених у програмі навчання та графік виконання навчальної програми.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Сільське господарство» Ви можете ознайомитися за посиланням