Сільське господарство

 

Назва напряму навчання

Сільське господарство

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за напрямом «Сільське господарство» здійснюється за двоступеневою системою. Випускник І рівня вищої освіти отримує звання професійного інженера, а випускник ІІ рівня - магістра. Студент здобуває знання і навички у галузі сільськогосподарських наук (Сільське господарство та садівництво).

Під час навчання за І рівнем вищої освіти після 2 курсу студент може вибрати одну з трьох спеціальностей:

·         «Агрономія з агробізнесом»

·         «Сільськогосподарська біоінженерія»

·         «Формування виробничого сільськогосподарського простору»

Під час навчання за ІІ рівнем вищої освіти у 1 семестрі студент може вибрати спеціальність:

·         «Агрономія з агробізнесом»

·          «Формування виробничого сільськогосподарського простору»

 

Компетентнісна модель випускника

Випускник за І рівнем вищої освіти є фахівцем у галузі сільськогосподарського виробництва і має практичну підготовку до самостійного ведення сільського господарства відповідно до принципів сталого розвитку. Випускник має знання у галузі економіки, організації та управління сільськогосподарським виробництвом, функціонування сільськогосподарської інфраструктури та впливу сільськогосподарського виробничого простору на розвиток сільських районів. Він володіє знаннями у галузі Агробізнесу, біоінженерії сучасних сільськогосподарських технологій і технологій, консультування сільськогосподарських підприємств, торгових і сервісних компаній. Він підготовлений до проведення наукових досліджень, крім того, володіє іноземною мовою на рівні В2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції.

Випускник II рівня вищої освіти володіє ґрунтовними знаннями у галузі сільськогосподарських наук з урахуванням питань, пов'язаних з Агробізнесом, консультуванням компаній сфери агробізнесу, підприємствами харчової промисловості, комерційними, сервісними, сільськогосподарськими підприємствами, тощо. Він може оцінювати використовувані технології, організаційні та юридичні форми бізнесу, вести переговори у бізнесі, розробляти бізнес-план. Він знає і розуміє проблеми, пов'язані з альтернативними напрямками рослинництва і годівлі тварин; питання управління місцевим і регіональним розвитком, що дозволяє активно брати участь у житті сільських громад. Він підготовлений для роботи у спеціалізованих фермерських господарствах, науково-дослідних інститутах і центрах, консультаційних підрозділах. Володіє іноземною мовою на рівні В2+ згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції, зокрема професійною термінологію у галузі сільськогосподарських наук.

Перспективи працевлаштування

Випускники за напрямом «Сільське господарство» підготовлені до ведення фермерського господарства та можуть бути працевлаштовані:

  • в урядових органах державного управління і місцевого самоврядування у галузі сільського господарства,
  • здійснювати консалтингові послуги у галузі сільського господарства, на підприємствах, які займаються закупівлею та обігом продуктів рослинного і тваринного походження;
  • реалізовувати організацію діяльності підприємств агропромислового комплексу.