Сільське господарство

Назва напряму навчання

Сільське господарство

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

Навчання за напрямом підготовки «Сільське господарство» здійснюється за двоступеневою системою. Випускник І рівня вищої освіти отримує звання професійного інженера, а випускник ІІ рівня - магістра. Студент здобуває знання, уміння та навички у галузі сільськогосподарських наук (Сільське господарство та садівництво).

Під час навчання за І рівнем вищої освіти після 2 курсу студент може вибрати одну з трьох спеціальностей:

·       «Агрономія з агробізнесом»

·       «Сільськогосподарська біоінженерія»

·       «Формування виробничого сільськогосподарського простору»

Під час навчання за ІІ рівнем вищої освіти у 1 семестрі студент може вибрати спеціальність:

·       «Агрономія з агробізнесом»

·       «Формування виробничого сільськогосподарського простору»

 

Компетентнісна модель випускника

Випускник за І рівнем вищої освіти є фахівцем у галузі сільськогосподарського виробництва і має практичну підготовку до самостійного ведення сільського господарства відповідно до принципів сталого розвитку. Випускник має знання у галузі економіки, організації та управління сільськогосподарським виробництвом, функціонування сільськогосподарської інфраструктури та впливу сільськогосподарського виробничого простору на розвиток сільських районів. Він володіє знаннями у галузі агробізнесу, біоінженерії сучасних сільськогосподарських технологій і технологій, консультування сільськогосподарських підприємств, торгових і сервісних компаній. Він підготовлений до проведення наукових досліджень, крім того, володіє іноземною мовою на рівні В2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції.

Випускник II рівня вищої освіти володіє ґрунтовними знаннями у галузі сільськогосподарських наук з урахуванням питань, пов'язаних з агробізнесом, консультуванням компаній сфери агробізнесу, підприємствами харчової промисловості, комерційними, сервісними, сільськогосподарськими підприємствами, тощо. Він може оцінювати використовувані технології, організаційні та юридичні форми бізнесу, вести переговори у бізнесі, розробляти бізнес-план. Він знає і розуміє проблеми, пов'язані з альтернативними напрямами рослинництва і годівлі тварин; питання управління місцевим і регіональним розвитком, що дозволяє активно брати участь у житті сільських громад. Він підготовлений до роботи у спеціалізованих фермерських господарствах, науково-дослідних інститутах і центрах, консультаційних підрозділах. Володіє іноземною мовою на рівні В2+ згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції, зокрема професійною термінологію у галузі сільськогосподарських наук.

Перспективи працевлаштування

Випускники за напрямом підготовки «Сільське господарство» підготовлені до ведення фермерського господарства та можуть бути працевлаштовані:

·                  в органах державного управління та місцевого самоврядування у галузі сільського господарства,

·                  у сфері консалтингових послуг у галузі сільського господарства, на підприємствах, які займаються закупівлею та обігом продуктів рослинного і тваринного походження;

·                  в організації діяльності підприємств агропромислового комплексу.