Політологія

 

Напрям підготовки – Політологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), ІІ рівня (магістерського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра в області наукових дисциплін: Археологія, Філософія, Історія, Лінгвістика, Літературознавство, науки про культуру і релігію, Економіка і Фінанси, Соціально-економічна географія і просторова економіка, науки про безпеку, науки про соціальні комунікації і ЗМІ, науки про політику та державне управління, науки про управління якістю, юридичні науки, соціологічні науки, Педагогіка, Канонічне право, Психологія, Богословські науки.

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти.

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників с однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Середня арифметична всіх оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), ІІ рівня (магістерського) або безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Політологія» Ви можете ознайомитися за посиланням