Політологія

 

Назва напряму навчання

Політологія

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Навчання здійснюється на основі загальноакадемічного профілю, що обґрунтовує не тільки реалізацію низки цілей навчання, а й підготовку випускників до продовження навчання за ІІ рівнем вищої освіти. Мета також полягає у тому, щоб передати знання в області політології. В якості відправної точки слід прийняти загальні знання у галузі суспільних наук і формування критичного аналізу економічних, політичних і соціальних процесів. Під час навчання випускників необхідно підготувати до роботи і продовження кар'єри в громадській сфері. Крім того, вони формують творчість, професіоналізм і етичну чутливість, прихильність і почуття відповідальності у середовищі праці та за її межами. Вони усвідомлюють необхідність і розвивають навички навчання протягом усього життя, необхідність особистого розвитку тощо.

Спеціальність «Політичне лідерство» - з 2021/2022навчального року.

Випускник спеціальності «Політичне лідерство» знає і розуміє сутність політичної влади і лідерства, а також особливості і властивості, пов'язані з цими термінами, він розрізняє відмінності між ними. Він знає і розуміє основні теорії політичного лідерства і способи мислення про лідерство, особливості  різних стилів політичного лідерства. Він добре обізнаний про різні обумовлення керівництва і фактори, які впливають на те, як приймаються політичні рішення, їх зміст і якість. Він знає особливості і завдання людей, які є лідерами різних груп, установ і організацій, що діють в політичній сфері. Він знає і розуміє політичне мислення політиків, їх ставлення і поведінку, а також мотиви цих поглядів і поведінки. Він добре обізнаний про методи і техніки ефективного створення політичного іміджу лідерами, а також про методи і техніки політичного спілкування з метою завоювання довіри і суспільної підтримки. Він знає і розуміє принципи управління та керівництва групами, а також проблеми відповідальності за свої дії.

Випускник може інтерпретувати і оцінювати різні стилі політичного лідерства в певних ситуаціях і щодо певних груп, організацій та установ. Він уміє оцінювати різні стратегії і рішення, використовувані лідерами для вирішення певних проблем. Він може визначити, які стилі і стратегії, використовувані політичними лідерами, можуть виявитися ефективними, а які – ні в певних умовах. Він може використовувати знання для планування спільної роботи і найбільш ефективно використовувати можливості окремих людей для досягнення поставленої мети. Він може правильно визначати цілі та пріоритети для виконання завдань у конкретній установі, організації та групі. Він знає, як використовувати різні методи і техніки спілкування, щоб завоювати довіру і соціальну підтримку певного типу лідерства. Він може своїм ставленням і поведінкою, що випливають зі знань, надихати інших людей на наслідування його дій. Він може на постійній основі оцінювати рішення і політичну поведінку, і за відсутності наслідків від існуючих дій він може змінити неефективні методи і засоби дій на ті, що приведуть до бажаної мети.

Випускник готовий відповідально виконувати соціальні ролі у державних установах, у тому числі, перш за все, керувати колективами. Він усвідомлює важливість управлінської функції в організаціях і готовий її ефективно виконувати. Він піклується про добрі стосунки у групі, яку він очолює, мотивуючи та надихаючи інших на дії. Він готовий критично оцінювати свою поведінку і поведінку інших людей, нести за них відповідальність і розуміти наслідки за дії інших людей. Він готовий піклуватися про хороший імідж своєї особистості і групи, яку він очолює, у зовнішніх і внутрішніх відносинах.

Спеціальність «Управління в державному секторі»

Випускник спеціальності «Управління в державному секторі» знає важливість, структуру і потенціал державного сектору в Україні, може розпізнавати загрози у цій галузі і правильно керувати колективом у державному секторі.  Він знає принципи функціонування державної політики; знає механізми і труднощі їх реалізації; знає структуру державних фінансів і ризики в цій галузі. Він розуміє важливість міжсекторального співробітництва і може реалізувати його з метою досягнення синергетичного ефекту. Він може визначати поточні напрямки суспільної політики, діагностувати проблеми у цій галузі, прогнозувати зміни і планувати суспільну політику у довгостроковій перспективі.

Випускник знає, як змінюються суспільства і розуміє еволюцію міських просторів, тому він може планувати і проводити нову міську політику.  Він може аналізувати її на прикладах і робити висновки для постійного покращення існуючої системи.

Спеціальність «Державна безпека»»

Випускник спеціальності «Державна безпека» має знання у галузі суспільних наук, пов'язані з питаннями в області політики державної безпеки та місцевих органів влади. Вибір спеціальності «Політика безпеки» також дозволяє випускнику ознайомитися з багатогранними видами загроз безпеці та способами протидії цим загрозам. Випускник може оцінювати, аналізувати та інтерпретувати загрози внутрішньої безпеки. Він також має здатність аналізувати національні проблеми безпеки у міжнародній перспективі і може використовувати теоретичні знання в розробці пропозицій щодо вирішення проблем безпеки. Він також розуміє важливість стратегії і може планувати, формувати і змінювати її в залежності від зміни ситуації. Сектор безпеки динамічно розвивається на ринку праці.

Випускник спеціальності «Державна безпека» отримує кваліфікації для роботи в органах державної та місцевої влади, установах Національної безпеки, ЗМІ та пов'язаних з безпекою суб'єктах приватного сектору. Він також має кваліфікації для роботи в урядових та місцевих органах влади, органах політичних партій, економічних та громадських організаціях, установах та міжнародних організаціях, а також у ЗМІ.

 

 

Політологія II рівня вищої освіти

Навчання здійснюється на основі загальноакадемічного профілю, що обґрунтовує не тільки реалізацію низки цілей навчання, а й підготовку випускників до продовження навчання в аспірантурі. Мета також полягає у тому, щоб передати знання в області політології. В якості відправної точки слід прийняти загальні знання у галузі суспільних наук і формування критичного аналізу економічних, політичних і соціальних процесів. Під час навчання випускників необхідно підготувати до роботи і продовження кар'єри в громадській сфері. Крім того, вони формують творчість, професіоналізм і етичну чутливість, прихильність і почуття відповідальності у середовищі праці та за її межами. Вони усвідомлюють необхідність і розвивають навички навчання протягом усього життя, необхідність особистого розвитку тощо.

Спеціальність «Управління регіональним та місцевим розвитком»

Випускник спеціальності «Управління регіональним і місцевим розвитком» володіє знаннями щодо проблематики місцевого і регіонального розвитку, визначає і характеризує інструменти політики розвитку. Він знає механізми формування місцевих і регіональних лідерів. Він добре знає галузевих політиків, які можуть сприяти місцевому та регіональному розвитку, а також з формами та моделями управління територіальними підрозділами. Відповідно до ситуації, він вибирає адекватні інструменти розвитку, використовувані органами місцевого самоврядування.

Випускник підготовлений до роботи в урядових організаціях та органах місцевого самоврядування, у муніципальному і районному самоврядуванні, пов'язаних з розробкою і реалізацією стратегій регіонального та місцевого розвитку, плануванням і реалізацією галузевої політики. Він також має кваліфікації для роботи в органах політичних партій, економічних та громадських організаціях, міжнародних установах та організаціях, а також у ЗМІ.

Спеціальність «Політика безпеки»

Випускник спеціальності «Політика безпеки» має знання в області політики державної та міжнародної безпеки. Він розрізняє види загроз безпеці у сучасному світі і знає способи протидії цим загрозам. Він може оцінювати, аналізувати та інтерпретувати загрози внутрішньої та міжнародної безпеки. Він має здатність аналізувати проблеми безпеки в міжнародній перспективі і може трансформувати теоретичні знання в практичні сценарії і проекти вирішень проблем безпеки.

Випускник готовий працювати в урядових і місцевих органах влади, установах ЄС, установах Національної безпеки, ЗМІ та міжнародних корпораціях, а також аналітиком міжнародної ситуації. Він також має кваліфікації для роботи в органах політичних партій, в господарських і громадських організаціях.

Спеціальність «Інформаційна політика»

Випускник спеціальності «Інформаційна політика» володіє знаннями в галузі комунікації та ЗМІ. Він характеризує сутність і види ЗМІ, їх роль у громадському просторі, силу впливу, а також аудиторію, на яку направлено інформаційне повідомлення. Він розрізняє важливість традиційних і нових ЗМІ, а також загальнонаціональних і місцевих ЗМІ. Він використовує традиційні та нові ЗМІ для отримання інформації та її перевірки. Він вміє використовувати соціальні мережі в громадській діяльності. Випускник готовий працювати в традиційних і нових ЗМІ,  фахівцем з комунікації у приватних компаніях, установах, органах місцевого самоврядування та неурядових організаціях. Він також має кваліфікації для роботи в урядовому управлінні, органах політичних партій, господарських та громадських організаціях, міжнародних установах та організаціях.

Спеціальність «Екологічна політика»

Випускник спеціальності «Екологічна політика» розуміє важливість політики сталого розвитку та наслідки порушення цього балансу. Він може запропонувати механізми, що сприяють сталому розвитку. Він розуміє і може інтерпретувати статистичні дані, важливі історичні, поточні та прогнозовані ризики та проблеми в галузі екології. Він знає екологічну політику, що проводиться у Республіці Польща, і може запропонувати ефективні довгострокові рішення у галузі екології.

Випускник орієнтується в проекологічних рухах і партіях, знає їх постулати і обмеження в їх реалізації у зв'язку з минулою і нинішньою офіційною політикою держав і існуючими умовностями. Він також може аналізувати приклади екологічної політики на регіональному та місцевому рівнях. Він може застосовувати хороші приклади, але також бачить особливу екологічну небезпеку, пов'язану зі специфікою регіонів. Він розуміє необхідність співпраці в галузі екології, без якої тільки екстрені рішення не можуть мати серйозних наслідків - таких глобальних, які мають вплив на держави, регіони, населені пункти.

 

Компетентнісна модель випускника

 

Випускник напряму підготовки «Політологія» за І рівнем вищої освіти має знання в галузі соціальних наук, зокрема, наук про політику; здатний до критичного сприйняття знань та їх практичного використання для опису та аналізу процесів в області політики. Він підготовлений до активної участі у політичному та суспільному житті; володіє вміннями контролювати та застосовувати процедури оцінки в області політичних явищ; професійної та ділової етики у  громадській активності та професійній діяльності.

Випускник підготовлений до навчання за ІІ рівнем вищої освіти.

Випускник ІІ рівня вищої освіти напряму підготовки «Політологія» має знання поглибленого рівня у галузі суспільних наук та наук про політику; здатність до критичного сприйняття знань та їх практичного застосування для опису та аналізу процесів у сфері політики; він підготовлений до активної участі у політичному та суспільному житті; вміє контролювати та оцінювати політичні явища; володіє вміннями професійної поведінки та ділової етики у фаховій діяльності та громадській активності.

Випускник підготовлений до продовження навчання в аспірантурі.

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Політологія» дає можливість працевлаштування:

·         в органах державного управління та місцевого самоврядування;

·         в органах політичних партій, депутатських офісах, підприємствах та громадських організаціях.