Педагогіка

 

Напрям підготовки – Педагогіка

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) напряму підготовки «Педагогіка» та споріднених у галузі суспільних наук, а саме: науки про сім’ю, науки по соціальні комунікації і ЗМІ, Психологія, Соціологія.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття І рівня вищої освіти.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Педагогіка» Ви можете ознайомитися за посиланням