Педагогіка

 

Назва напряму навчання

Педагогіка

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти (профіль загальноакадемічний) здійснюється за спеціальностями:

·         «Медіапедагогіка»;

·         «Опікунсько-виховна педагогіка»;

·         «Ресоціалізаційна педагогіка».

Навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти (профіль загальноакадемічний) здійснюється за спеціальностями:

·         «Медіапедагогіка»;

·         «Опікунсько-виховна педагогіка»;

·         «Ресоціалізаційна педагогіка».

Навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти (профіль практичний) здійснюється за спеціальністю «Педагогіка дошкільної і початкової освіти».

 

 

 

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму підготовки «Педагогіка»:

·         володіє педагогічними, соціально-культурними, історико-філософськими, психологічними біологічними знаннями,  ЗМІ тощо, що становить теоретичні основи освітньої діяльності в галузі освіти, виховання, розвитку і творіння людини протягом усього життя;

·         має необхідні навички, щодо опису, аналізу, інтерпретації, дизайну та якісного аналізу різних стратегій педагогічної діяльності;

·         має широкі компетенції в галузі діагностики потреб дитини і сім'ї, етіології і механізмів порушень у соціальній адаптації, плануванні і реалізації дій; раціонального переміщення в просторі ЗМІ;

·         підготовлений до створення власної педагогічної діяльності з урахуванням фундаментальних педагогічних концепцій і етичних норм.

Перспективи працевлаштування

Випускник напряму підготовки «Педагогіка» зі спеціальності «Медіапедагогіка» має можливість працевлаштування:

·         у різних типах освітніх установ у сфері використання засобів масової інформації та інформаційних технологій у навчально-виховній роботі; організації та функціонування інформаційно-дидактичного центру, маркетингу та формування іміджу освітніх установ;

·         у цифрових ЗМІ, що висвітлюють освітні проблеми;

·         у рекламних агентствах, культурних центрах та інших установах, що використовують ЗМІ у своїй діяльності (наприклад,  екологічні дитячі центри, музеї: оцифровування музейних ресурсів, бібліотеки в області цифрової обробки бібліотечних колекцій).

 

Випускник напряму підготовки «Педагогіка» зі спеціальності «Опікунсько-виховна освіта» має можливість працевлаштування:

·         у різних установах опіки та піклування, що функціонують в системі соціальної допомоги;

·         в окремих закладах соціальної допомоги;

·         на посаді помічника сім'ї,

·         у дитячих яслах;

·         у навчальних закладах – після отримання педагогічної підготовки,

·         вчителем і вихователем групи продовженого дня у початковій школі – після отримання педагогічної підготовки.

 

Випускник напряму підготовки «Педагогіка» зі спеціальності «Ресоціалізаційна педагогіка» має знання, необхідні в професійній діяльності в сфері соціальної профілактики та ресоціалізаційної педагогіки. За умови отримання певних додаткових повноважень, визначених галузевими правилами, випускник може працевлаштуватися:

·         в установах, що здійснюють соціалізацію, опіку та ресоціалізацію;

·         у поліції,

·         в установах, покликаних виконувати завдання щодо ресоціалізації та протидії соціальній патології у відкритому середовищі;

·         у товариствах та організаціях, що займаються профілактикою і ресоціалізацією дітей, підлітків і дорослих;

·         в організаціях, що займаються наданням допомоги потерпілим у результаті злочину і колишнім засудженим, а також в інших державних і неурядових установах.

       

Завершення навчання за напрямом підготовки «Педагогіка» зі спеціальності «Педагогіка дошкільної і початкової освіти»  дозволяє випускнику отримати кваліфікацію для виконання професійної діяльності:

  • вихователем дитячого садка, дошкільного відділення, центру дошкільної освіти;
  • вчителем дошкільної освіти.