Педагогіка

Назва напряму навчання

Педагогіка

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

Навчання за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти (профіль загальноакадемічний) здійснюється за спеціальностями:

·       «Медіапедагогіка з анімацією культури»;

·       «Опікунсько-виховна педагогіка»;

·       «Ресоціалізаційна педагогіка».

Навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти (профіль загальноакадемічний) здійснюється за спеціальностями:

·       «Медіапедагогіка з анімацією культури»;

·       «Опікунсько-виховна педагогіка»;

·       «Ресоціалізаційна педагогіка».

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму підготовки «Педагогіка»:

·       володіє педагогічними, соціально-культурними, історико-філософськими, психологічними біологічними знаннями, що становить теоретичні основи освітньої діяльності у галузі освіти, виховання, розвитку і створення іміджу людини протягом усього життя;  

·       має необхідні уміння та навички щодо опису, аналізу, інтерпретації, дизайну та якісного аналізу різних стратегій педагогічної діяльності;

·       має широкі компетенції у галузі діагностики потреб дитини і сім'ї, етіології і механізмів порушень у соціальній адаптації, плануванні і реалізації опіки та виховання;  раціонально орієнтуватися у просторі ЗМІ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективи працевлаштування

Випускник напряму підготовки «Педагогіка» зі спеціальності «Медіапедагогіка з анімацією культури» має можливість працевлаштування:

·       в освітніх установах різного типу у сфері використання засобів масової інформації та інформаційних технологій у навчально-виховній роботі;

·       у сфері маркетингу під час формування іміджу освітніх установ, під час пропагування та реклами культурних подій;

·       у ЗМІ, редакціях друкованих ЗМІ, на радіо, телебаченні та в електронних ЗМІ (наприклад, соціальні мережі у сфері освіти);

·       в органах державного управління та приватних закладах, де анімаційна діяльність користується попитом і де потрібні речники та фахівці зі зв'язків зі ЗМІ;

·        у рекламних агентствах, центрах культури та інших установах, що використовують ЗМІ у своїй діяльності (наприклад,  екологічні дитячі центри, музеї: оцифровування музейних ресурсів, бібліотеки в області цифрової обробки бібліотечних колекцій);

·       в установах, органах державного управління та місцевого самоврядування (наприклад, в их міських та районних центрах культури), у галереях та офісах, що займаються широким спектром культурної, мистецької, туристичної, рекреаційної та видавничої діяльності, і т.ін.

Вивчаючи медіапедагогіку з анімацією культури, є можливість отримати Європейський сертифікат комп'ютерних умінь (ECDL - European Computer Driving Licence).

Сертифікат комп'ютерних умінь підвищує шанси на працевлаштування для широкого кола груп населення, зокрема для тих, хто:

·       вперше шукає роботу, виходить на ринок праці;

·       повертаються до праці після тривалої перерви (наприклад, жінки після декретної відпустки);

·       шукають (або влаштовуються) на роботу в інших європейських країнах, Європейський сертифікат комп'ютерних умінь є єдиним для всієї Європи і призначений для:

- підготовки громадян Європи до життя у глобальному інформаційному суспільстві;

- підвищення рівня комп'ютерної грамотності у роботі та повсякденному житті;

- запровадження та гармонізації базового рівня кваліфікації, незалежного від сфери діяльності та рівня освіти працівника;

- розробки освітньої моделі використання комп'ютера

·       створення умов для переміщення працівників між країнами Європейського Союзу.       

Отримання ступеня бакалавра дозволяє випускнику цього напряму навчання та спеціальності продовжити навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти за напрямом підготовки «Педагогіка», у тому числі за спеціальністю «Медіапедагогіка з анімацією культури», під час якого він отримає педагогічну підготовку.

Здобуття ступеня магістра дає можливість випускникам цього напряму підготовки та спеціальності продовжити навчання в аспірантурі (докторській школі).

Випускник напряму підготовки «Педагогіка» зі спеціальності «Опікунсько-виховна освіта» здобуває базові кваліфікації, що дає можливість здійснення професійної діяльності:

·       у різних установах опіки та піклування, що функціонують у системі соціальної допомоги (вихователем);

·       асистентом сім’ї у закладах соціальної допомоги;

·       у дитячих яслах;

·       у навчальних закладах (вихователем - після здобуття педагогічної підготовки під час навчання за ІІ рівнем вищої освіти);

·       у початковій школі (вчителем і вихователем групи продовженого дня у початковій школі – після здобуття педагогічної підготовки під час навчання за ІІ рівнем вищої освіти).

 

Отримання ступеня бакалавра дозволяє випускнику цього напряму навчання та спеціальності продовжити навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти за напрямом підготовки «Педагогіка», у тому числі за спеціальністю «Опікунсько-виховна освіта», під час якого він отримає педагогічну підготовку.

Здобуття ступеня магістра дає можливість випускникам цього напряму підготовки та спеціальності продовжити навчання в аспірантурі (докторській школі).

Випускник напряму підготовки «Педагогіка» зі спеціальності «Ресоціалізаційна педагогіка» за умови отримання певних додаткових повноважень, визначених галузевими правилами, може працевлаштуватися:

·       в установах, що здійснюють соціалізацію, опіку та ресоціалізацію;

·       у поліції;

·       в установах, покликаних виконувати завдання щодо ресоціалізації та протидії соціальній патології у відкритому середовищі;

·       у товариствах та організаціях, що займаються профілактикою і ресоціалізацією дітей, підлітків і дорослих;

·       в організаціях, що займаються наданням допомоги потерпілим у результаті злочину і колишнім засудженим, а також в інших державних і неурядових установах.

Здобуття ступеня магістра дає можливість випускникам цього напряму підготовки та спеціальності продовжити навчання в аспірантурі (докторській школі).