Охорона навколишнього середовища

 

Напрям підготовки – Охорона навколишнього середовища

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалавр, інженер*), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за напрямами навчання:  «Охорона навколишнього середовища», або споріднених, де ефекти навчання були сформовані у галузі сільськогосподарських наук.  Для вступників – випускників з інших напрямів підготовки – позитивний результат співбесіди, що перевіряє компетентність вступника до здобуття вищої освіти II рівня.  Відповідність змісту їх програм навчання (індивідуально, з кожним вступником окремо) буде перевіряти Програмна комісія напряму підготовки «Охорона навколишнього середовища». Вступник зобов'язаний надати Програмній комісії опис результатів навчання, зазначених у програмі підготовки, яку він закінчив.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти.

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплома.

* Вступник, що має вищу освіту І рівня (бакалавр), зобов’язаний під час подальшого навчання ліквідувати академічну різницю у разі, якщо вона не відповідає 30 пунктам ECTS. Після прийому на навчання Програмна комісія індивідуально для кожного студента підготує перелік навчальних предметів для ліквідації академічної різниці.

** «Екологія та навколишнє середовище»; «Біомоніторинг»; «Охорона природних ресурсів»; «Біологія», «Океанографія»,  «Біотехнологія»; «Мікробіологія»; «Управління навколишнім середовищем»; «Управління природними ресурсами»; «Екологічне місто», «Управління земельними ресурсами»; «Охорона та інженерія навколишнього середовища»; «Якість і безпека навколишнього середовища»; «Управління та адаптація до зміни клімату»; «Ревіталізація деградованих територій», «Санітарна інженерія»; «Екологічна інженерія»; «Інженерія та охорона навколишнього середовища»; «Інженерія та моніторинг навколишнього середовища»; «Інженерні формування навколишнього середовища», «Просторова економіка»; «Інженерія геопростору»; «Географія і просторова економіка»; «Економіка і сталий розвиток»; «Геомоніторинг»; «Відновлювані джерела енергії»; «Екологічні джерела енергії»; «Інженерія і водне господарство»; «Інженерія відновлюваних джерел енергії»; «Екологічна енергетика»; «Еко-бізнес», «Ландшафтна архітектура, туризм і рекреація»; та інші напрямки з подібним змістом програми навчання.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Охорона навколишнього середовища»

Ви можете ознайомитися за посиланням