Охорона навколишнього середовища

 

Назва напряму навчання

Охорона навколишнього середовища

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти-інженерна спеціалізація. Пропонується вибрати одну з двох інженерних спеціальностей:

·         «Захист природних ресурсів»;

·         «Сільськогосподарські науки в галузі охорони навколишнього середовища».

Навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти.

 Пропонується вибрати одну з трьох спеціальностей:

·         «Охорона та управління природними ресурсами»;

·          «Охорона поверхневих вод і водно-болотних угідь»;

·         «Охорона аграрного середовища».

 

 

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму підготовки «Охорона навколишнього середовища» отримує міждисциплінарні знання в галузі природничих та інженерно-технічних наук. Він вивчає найсучасніші методи оцінки екологічного стану навколишнього середовища та управління природними ресурсами, здобуває знання та навички в області екології рослин і тварин, екології, озеленення, інженерної графіки, географічних інформаційних систем, оцінки екологічного стану екосистем, охорони природи, територіального планування, основи геодезії, проектування екологічних коридорів, екологічні аспекти використання відновлюваних джерел енергії.

Заняття проводяться в обладнаних лабораторіях з використанням сучасного обладнання, що відповідає європейським стандартам.  Студенти мають можливість самостійно планувати і проводити експерименти і вирішувати інженерні завдання. Заняття проводяться не тільки у стінах вузів, а й на теренах, наприклад, у національних парках. Численні польові дослідження сприяють активному пізнанню природи і розумінню причинно-наслідкових зв'язків між діями людини і змінами у природному середовищі. Під час навчання є можливість виїжджати за кордон у рамках програми ERASMUS +  й займатися дослідницькою роботою, організованою науковими працівниками.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Охорона навколишнього середовища» дає можливість працевлаштування:

  • в  освітніх установах;

  • в органах державного управління та місцевого самоврядування;

  • в установах, створених для управління та моніторингу навколишнього середовища;

  • у промислових підприємствах;

  • у лікарнях, лабораторіях;

  • у приватних компаніях, що здійснюють експертизу навколишнього середовища;

  • у національних та ландшафтних парках;

  • у лісництвах;

  • у науково-дослідних установах.