Мехатроніка

 

Напрям підготовки – Мехатроніка

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) або рівнозначних (наприклад: Bachelor’s degree), або безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра у галузі інженерно-технічних наук.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти за напрямами підготовки: Мехатроніка, Інженерія матеріалів, Діагностичні системи в медицині, Інженерія безпеки та Інформатика.

Середня арифметична всіх оцінок з диплому - для випускників інших напрямів підготовки у галузі інженерно-технічних наук.

Позитивний результат співбесіди, що перевіряє компетентність вступника до здобуття вищої освіти II рівня – для випускників інших, ніж у галузі інженерно-технічних наук, напрямів підготовки.

Вступник зобов'язаний надати Екзаменаційній комісії опис результатів навчання, зазначених у програмі навчання, яку він закінчив.

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Сучасна іноземна мова – оцінка за останній семестр навчання за І рівнем вищої освіти (бакалаврським).

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Мехатроніка» Ви можете ознайомитися за посиланням