Мехатроніка

Назва напряму навчання

Мехатроніка

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

Мехатроніка - це сучасна галузь знань, що об'єднує проблеми механіки, електроніки, мікроелектроніки, інформатики, біомедичної інженерії, автоматизації та робототехніки. У навчальній програмі враховано міждисциплінарність предмета шляхом рівномірного розподілу між предметами, пов'язаними з ключовими дисциплінами: механікою, електронікою, робототехнікою та інформатикою.

Навчання за напрямом підготовки «Мехатроніка» триває 7 семестрів. Після 4 семестру студент має можливість вибору спеціальності:

·       «Проєктування мехатронних систем»;

·       «Вбудовані системи».

Навчання за спеціальністю «Проєктування мехатронних систем» розвиває уміння та навички в області проєктування сучасних машин і обладнання з використанням програмного забезпечення САПР та інтеграції електронних і механічних компонентів. Навчання за спеціальністю «Вбудовані системи» розширює компетенції в області розробки вбудованих систем на основі мікропроцесорів і програмних схем, а також управління комп’ютерними мережами і програмування веб-додатків.

Навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти триває 3 семестри. Після 1 семестру студент має можливість вибору спеціальності:

·       «Вимірювальні та керуючі системи»;

·       «Проєктування та управління виробничими процесами».

Навчання за спеціальністю «Вимірювальні та керуючі системи» розвиває уміння і навички в області методів вимірювання і проєктування систем управління, у той час як спеціальність «Проєктування та управління виробничими процесами» розширює компетенції в області проєктування систем виробництва.

 

Компетентнісна модель випускника

Під час навчання за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти випускники отримують базові знання у галузі мехатроніки, зокрема, пов'язані з синергією механіки, автоматизації та робототехніки, інформатики, електроніки, будівництва та експлуатації верстатів, інженерії матеріалів, електротехніки - необхідні для проєктування, конструювання та технічного обслуговування спеціальних пристроїв, що використовуються у верстатах і транспортних засобах, пристроях і системах виробничого обладнання,  діагностичній та вимірювальній апаратурі.

Під час навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти випускники здобудуть навички використання ґрунтовних знань в області мехатроніки і будуть підготовлені до:

·       творчої діяльності щодо проєктування, виробництва та експлуатації машин і виробничих систем;

·       управління і розвитку виробництва на промислових підприємствах;

·       управління технологічними процесами;

·       проведення досліджень у науково-дослідних підрозділах;

·       управління проєктними студіями у галузі машинобудування і технологічних процесів;

·       прийняття творчих ініціатив і рішень;

·       самостійної підприємницької діяльності;

·       управління промисловими та дослідницькими відділами.

Випускники підготовлені до навчання в аспірантурі (докторській школі).

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Мехатроніка» дає можливість працевлаштування:

  • у промисловості з розробки систем мехатроніки: електромашинобудуванні, автомобільній та авіаційній промисловості, виробництві побутової техніки, обробній промисловості;
  • у промисловості та у закладах з експлуатації і сервісу систем мехатроніки, зокрема верстатів і обладнання, в яких вони застосовуються;
  • у науково-дослідній сфері;
  • у консалтингових та проєктних підрозділах і підприємствах з обігу інженерними матеріалами та апаратури для їх дослідження.