Математика

 

Напрям підготовки – Математика

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначний (наприклад, Bachelor's degree).
Для вступників, які бажають отримати право на викладання математики – необхідно, відповідно до стандарту підготовки викладацької професії, мати загальну психолого-педагогічну підготовку, підготовку з основ методики викладання і емісії голосу (тобто заліки з предметів: Психологія, Педагогіка, Основи дидактики, Емісія голосу, педагогічна практика у кількості годин і ECTS, передбачених навчальним стандартом щодо підготовки до виконання професійної педагогічної діяльності: психолого-педагогічна підготовка (група В) і основи дидактики та емісія голосу (група С)

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти – для випускників напрямів підготовки, де провідною навчальною дисципліною є математика.

Для випускників інших напрямів підготовки – позитивний результат співбесіди, що перевіряє компетентність вступника до здобуття вищої освіти II рівня  (на підставі завдань до іспиту бакалавра за спеціальністю «Математика» у Жешувському університеті). Вступник зобов'язаний надати Екзаменаційній комісії опис результатів навчання, зазначених у програмі навчання, яку він закінчив.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) випускників напрямів підготовки, споріднених з математикою.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Математика» Ви можете ознайомитися за посиланням