Математика

 

Назва напряму навчання

Математика

Рівень підготовки і форма навчання

Стаціонарна (денна) форма навчання

Опис спеціальності

Навчання за спеціальністю «Математика» у Жешувському університеті дозволяє отримати всебічні знання і навички в області різних розділів математики. Поряд з теоретичною освітою в рамках загальноакадемічного профілю навчання студенти отримують додаткову практичну підготовку для працевлаштування на ринку праці в області аналізу і безпеки даних і використання математики у фінансах. Також можлива підготовка щодо викладання математики у всіх видах шкіл.

Навчання з математики здійснюється за наступними спеціальностями:

·         «Аналіз і безпека даних»,

·         «Застосування математики у фінансах»,

·         «Викладання математики».

Компетентнісна модель випускника

Випускник І рівня (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки «Математика»:

·         володіє знаннями з основних розділів математики;

·         має навички аналітичного та синтетичного мислення, що дозволяє здійснювати нестандартний підхід до вирішення різних практичних проблем, що вимагають створювати або адаптувати математичні моделі.

·         має уміння та навички в області ІТ технологій, необхідних для функціонування у сучасному суспільстві, зокрема при вирішенні математичних проблем;

·         володіє знаннями іноземної мови на рівні В2 відповідно до Загальноєвропейської шкали мовної компетенції;

·         відкритий до самовдосконалення і підвищення кваліфікації.

Випускник за ІІ рівнем (магістерським) вищої освіти:

·         володіє сучасними знаннями з різних розділів математики;

·         має навички аналітичного і синтетичного мислення, що дозволяють нестандартно підходити до вирішення різних завдань, що вимагають створення або адаптації математичної моделі;

·         може застосовувати передові ІТ-інструменти, необхідні для вирішення завдань в області застосування математики;

·         говорить іноземною мовою на рівні B2 + відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, зокрема, спеціалізованої лексики в галузі математики та її застосування;

·         він відкритий для самостійного вивчення останніх досягнень науки і підвищення своєї кваліфікації;

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Математика» дає можливість працевлаштування:

  • спеціалістом у фінансових установах щодо обробки даних;
  • аналітиком даних;
  • керівником відділу/ проекту;
  • консультантом в області  використання прикладної математичної статистики;
  • консультантом математичного моделювання;
  • вчителем математики.