Математика

Назва напряму навчання

Математика

Рівень підготовки і форма навчання

Стаціонарна (денна) форма навчання

Опис напряму навчання

Навчання за спеціальністю «Математика» у Жешувському університеті дозволяє отримати всебічні знання і навички в області різних розділів математики. Поряд з теоретичною освітою в рамках загальноакадемічного профілю навчання студенти отримують додаткову практичну підготовку для працевлаштування на ринку праці в області аналізу і безпеки даних і використання математики у фінансах. Також можлива підготовка щодо викладання математики у всіх видах шкіл.

Опис спеціальності

Навчання за напрямом підготовки «Математика» здійснюється за наступними спеціальностями:

·       «Аналіз і безпека даних»,

·       «Застосування математики у фінансах»,

·       «Викладання математики».

Студенти під час навчання за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти роблять вибір спеціальності після 1 року навчання. Навчання за спеціальностями за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти відбувається з І семестру, а вибір спеціальності вступники декларують у процесі вступу до Жешувського університету під час онлайн-реєстрації на навчання.

Компетентнісна модель випускника

Випускник І рівня (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки «Математика»:

·                 володіє знаннями з основних розділів математики;

·                 має навички аналітичного та синтетичного мислення, що дозволяє здійснювати нестандартний підхід до вирішення різних практичних проблем, що вимагають створювати або адаптувати математичні моделі.

·                 володіє навичками в області інформаційних технологій, необхідних для функціонування у сучасному суспільстві, зокрема при вирішенні математичних проблем;

·                 володіє знаннями іноземної мови на рівні В2 відповідно до Загальноєвропейської шкали мовної компетенції;

·                 відкритий до самовдосконалення і підвищення кваліфікації.

Випускник за ІІ рівнем (магістерським) вищої освіти:

·       володіє ґрунтовними знаннями з різних розділів математики;

·       має навички аналітичного і синтетичного мислення, що дозволяють нестандартно підходити до вирішення різних проблем, що вимагають створення або адаптації математичної моделі;

·       може застосовувати передові інформаційні інструменти, необхідні для вирішення завдань в області застосування математики;

·       володіє знаннями іноземної  мови на рівні B2 + відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, зокрема, спеціалізованої лексики у галузі математики та її застосування;

·       він відкритий до самостійного вивчення новітніх досягнень науки і підвищення своєї кваліфікації;

·       уміє проводити дослідження у галузі математики.

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Математика» дає можливість працевлаштування:

  • спеціалістом у фінансових установах
  • спеціалістом щодо обробки даних;
  • аналітиком даних;
  • керівником відділу/ проєкту;
  • консультантом в області  використання прикладної математичної статистики;
  • консультантом математичного моделювання;
  • вчителем математики.