Логістика в сільськогосподарському (агро-споживчому) секторі*

 

Напрям підготовки – Логістика в сільськогосподарському (агро-споживчому) секторі*

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

* Прийом на навчання відбуватиметься за умови отримання ліцензії.

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського, не менше 7 семестрів), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти – для випускників сільськогосподарського напряму підготовки.

Для випускників інших інженерних  напрямів навчання - позитивний результат співбесіди, що перевіряє компетентність вступника до здобуття вищої освіти II рівня. Вступник зобов'язаний надати Екзаменаційній комісії опис результатів навчання, зазначених у програмі навчання, яку він закінчив.

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) або безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за напрямами підготовки, за якими передбачено кваліфікаційний відбір на підставі оцінок з диплома.

 

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Логістика в сільськогосподарському (агро-споживчому) секторі» Ви можете ознайомитися за посиланням