Логістика в агропродовольчому секторі

 

Назва напряму навчання

Логістика в агропродовольчому секторі

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за напрямом «Логістика в агропродовольчому секторі» дозволяє отримати знання про функціонування сучасних логістичних систем у сфері агро - та харчової промисловості, у тому числі: основи виробництва, зберігання, оцінки якості сировини та сільськогосподарських продуктів.  Випускник володіє навичками управління.

Компетентнісна модель випускника

Випускник за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти є фахівцем в області логістики  у агропродовольчому секторі, він володіє знаннями щодо виробництва сировини і продуктів рослинного і тваринного походження, правил маркування й упакування продуктів харчування; факторів формування якості сільськогосподарських продуктів у процесі зберігання; складської інфраструктури і технологій; систем управління у виробництві харчових продуктів; логістики сировини.

Він може добирати і застосовувати певні методи, технології, інструменти і системи пакування, зберігання і транспортування, необхідні для забезпечення високої якості сільськогосподарських товарів у процесі логістичних процесів.

Випускник уміє вибирати і застосовувати правильні методи та інструменти для вирішення дослідницьких та інженерних завдань. Він володіє знаннями іноземної мови на рівні В 2. Він підготовлений до продовження навчання за ІІ рівнем вищої освіти.

Випускник підготовлений до праці на підприємствах, пов’язаних з логістикою та обігом сировини і сільськогосподарської продукції, а також до здійснення самостійної підприємницької діяльності.

Випускник ІІ (магістерського) рівня вищої освіти має глибокі знання та навички у галузі сільськогосподарських наук, наук про управління та якість, безпечність харчових продуктів. Він демонструє всебічні, міждисциплінарні знання у галузі технічних, біологічних та економічних наук. Він знає процеси, пов'язані з сучасною організацією виробництва, складським господарством та управлінням логістичними процесами на підприємствах агропромислового комплексу. Він може планувати, організовувати і направляти фізичний потік товарів та інформації, управляти логістичним підприємством, використовуючи сучасні інформаційні системи для організації роботи та управління транспортом. Він підготовлений до роботи у спеціалізованих логістичних компаніях, що займаються потоками сировини і продуктів агропродовольчої промисловості; на посаді постачальників послуг; у науково-дослідних інститутах і центрах. Він знає іноземну мову на рівні B2 + згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції, зокрема термінологію, пов'язану зі специфікою логістичної галузі. Він також готовий продовжити навчання в аспірантурі (докторській школі).

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Логістика в агропродовольчому секторі» дає можливість працевлаштування на підприємствах, пов'язаних з логістикою та обігом сировини та сільськогосподарської продукції, а також до здійснення підприємницької діяльності.

 

·         Він підготовлений до роботи:

·         у транспортно-експедиторських фірмах;

·         інженером – фахівцем з питань безпеки і якості на підприємствах, що займаються  логістикою, закупівлею і торгівлею сільськогосподарських товарів;

·         інженером у відділах постачання і збуту;

·         спеціалістом відділу постачання;

·         інженером організації логістики / управління логістичними процесами на підприємствах агропродовольчого комплексу