Прикладна лінгвістика

 

Напрям підготовки – Прикладна лінгвістика.

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

 

1

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра  будь-якого напряму навчання.

Вступники на навчання за ІІ рівнем нефілологічної вищої освіти, для можливості навчання за спеціальністю «Прикладна лінгвістика», повинні мати документ, що підтверджує володіння знань німецької мови на рівні мінімум В2 та англійської мови на рівні мінімум C1 відповідно до  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття І рівня вищої освіти або безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Середня арифметична всіх оцінок за курс навчання з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) або безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра.

4

Примітки

a Сертифікати та документи, що засвідчують знання володіння іноземною мовою.Англійська мова:C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency [CPE], International English Language Testing System (IELTS), City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International, Pearson Test of English General, Pearson Test of English Academic, Education Development International (EDI) і Test of English as a Foreign Language TOEFL, сертифікати British Council і еквівалентні.Німецька мова:Zertifikat Deutsch (ZD; ÖSD), Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB), Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Oberstufe Deutsch (OD), Österreichisches Sprachdiplom Mittelstufe (ÖSD-Mittelstufe), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWDI), kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Deutsches Sprachdiplom I або II (DSD I/II), Telc, сертифікати Goethe Institut, Österreich Institut, CEIG, DAAD і еквівалентні.Рівень кваліфікації може бути визначений також на підставі одного з документів, зазначених у наступних законодавчих актах:

-  додаток 2 до Постанови Голови Ради міністрів від 16 грудня 2009 року «Про порядок проведення процесу кваліфікаційного відбору у державній цивільній службі» (Законодавчий Вісник 2019, позиція 1552).

- додаток 1 до Розпорядження Міністра науки і вищої освіти від 22 вересня 2011 року (Законодавчий вісник, позиція 1200) «Перелік сертифікатів, що підтверджують володіння сучасною іноземною мовою».

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Прикладна лінгвістика» Ви можете ознайомитися за посиланням