Міжкультурна комунікація

 

Напрям підготовки – Міжкультурна комунікація

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) або безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра в області гуманітарних і суспільних наук. Вступ на перший рік навчання визначається за рейтинговим списком вступників.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти.

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплома про здобуття вищої освіти з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Міжкультурна комунікація» Ви можете ознайомитися за посиланням