Міжкультурна комунікація

 

Назва напряму навчання

Міжкультурна комунікація

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Міжкультурна комунікація - це міждисциплінарний напрям навчання, який є відповіддю на специфіку і проблеми сучасного світу і багатогранною і динамічною ситуацією в області міжкультурних відносин. Все більше і більше компаній мають свої філії у різних країнах світу, що означає, що вони наймають співробітників з різних культурних кіл. Легкість вільної подорожі і роботи у різних регіонах світу вимагає від молодих людей усвідомлення і щоразу більше знань в області культурних відмінностей. Ось чому сьогодні так важливо навчати фахівців із всебічними культурними знаннями, які, повинні бути доповнені знаннями про процеси спілкування і відповідними навичками спілкування. Фахівці, підготовлені у цій галузі, будуть корисними у встановленні міжкультурних відносин на різних рівнях: міжособистісних, економічних, ділових, політичних.

Компетентнісна модель випускника

Освіта на запропонованому напрямку відповідає потребам сучасного суспільства, в якому різні культури зустрічаються і кооперуються у сфері культури та економіки. Мета програми навчання за цим напрямом - підготовка знавця і практика міжкультурної комунікації. Він повинен мати гуманітарні знання про основи різних культур, володіти знаннями і практичними навичками в області міжкультурної комунікації, бути професійно підготовленим до виконання функцій посередника у різних областях міжкультурних контактів (таких як, наприклад: бізнес, політика, мистецтво, туризм, дипломатія, журналістика).

Завдяки набутим знанням і навичкам комунікацій, сформованому розумінню і умінню розпізнавати різноманітності культур, випускники цього напряму навчання  зможуть збільшити і вдосконалити соціальний капітал, необхідний для сучасного суспільства, в якому все більше розповсюджуються  процеси міжкультурного обміну.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Міжкультурна комунікація» дає можливість працевлаштування:

·         радниками, помічниками або консультантами на підприємствах, здійснюючих міжнародну співпрацю;

·         аніматорами і організаторами культурних заходів міжкультурного характеру;

·         координаторами та наставниками учасників міжнародного обміну;

·         консультантами з організації туристичних міжкультурних заходів;

·         організаторами культурної та історичної політики;

·         консультантами з питань формування міжнародного іміджу;

·         представниками установ на теренах іноземної культури;

·         журналістами, які спеціалізуються на міжкультурній проблематиці;

·         радниками з питань міграційної політики, помічниками у всіх установах і економічних ініціативах міжнародного масштабу щодо міграційних процесів.