Міжкультурна комунікація

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися за посиланням

 

Назва напряму навчання

Міжкультурна комунікація

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму навчання

Міжкультурна комунікація - це міждисциплінарний напрям навчання, який є відповіддю на специфіку і проблеми сучасного світу та багатогранну і динамічну ситуацію в області міжкультурних відносин. Все більше і більше компаній мають свої філії у різних країнах світу, що означає, що вони наймають співробітників з різних культурних кіл. Легкість вільної подорожі і роботи у різних регіонах світу вимагає від молодих людей усвідомлення і щоразу більше знань в області культурних відмінностей. Ось чому сьогодні так важливо навчати фахівців із всебічними культурними знаннями, які, повинні бути доповнені знаннями про процеси спілкування і відповідними навичками спілкування. Фахівці, підготовлені у цій галузі, будуть корисними у встановленні міжкультурних відносин на різних рівнях: міжособистісних, економічних, ділових, політичних.

Компетентнісна модель випускника

Освіта на запропонованому напрямі підготовки відповідає потребам сучасного суспільства, в якому різні культури зустрічаються і кооперуються у сфері культури та економіки. Мета програми навчання за цим напрямом - підготовка знавця і практика міжкультурної комунікації. Він повинен мати гуманітарні знання про основи різних культур, володіти знаннями і практичними навичками в області міжкультурної комунікації, бути професійно підготовленим до виконання функцій посередника у різних областях міжкультурних контактів (таких як, наприклад: бізнес, політика, мистецтво, туризм, дипломатія, журналістика).

Завдяки набутим знанням і навичкам комунікацій, сформованому розумінню і умінню розпізнавати різноманітності культур, випускники цього напряму підготовки  зможуть збільшити і вдосконалити соціальний капітал, необхідний для сучасного суспільства, в якому все більше розповсюджуються  процеси міжкультурного обміну. Фахівці, які навчалися за вищевказаним напрямом підготовки, будуть підтримувати та вдосконалювати ці процеси.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Міжкультурна комунікація» дає можливість працевлаштування:

·       радниками, помічниками або консультантами на підприємствах, здійснюючих міжнародну співпрацю;

·       аніматорами та організаторами культурних заходів міжкультурного характеру;

·       координаторами та наставниками учасників міжнародного обміну;

·       консультантами з організації туристичних міжкультурних заходів;

·       організаторами культурної та історичної політики;

·       консультантами з питань формування міжнародного іміджу;

·       представниками установ на теренах іноземної культури;

·       журналістами, які спеціалізуються на міжкультурній проблематиці;

·       радниками з питань міграційної політики, помічниками у всіх установах і економічних ініціативах міжнародного масштабу щодо міграційних процесів;

·       у різних організаціях та економічних компаніях (ініціативах) з міжнародним охопленням.