Інструменталістика

 

Напрям підготовки – Інструменталістика

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)*

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – практичний **

* набір на навчання відбуватиметься після отримання ліцензії Міністерства освіти і науки на надання освітніх послуг щодо підготовки здобувачів за ІІ рівнем вищої освіти (магістерським)

** у разі зміни профілю навчання на загальноосвітній, умови вступу не змінюються

 

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського).

2

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Оцінка з дипломного іспиту / дипломного концерту (І рівень вищої освіти, ступінь бакалавра).

3

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття І рівня вищої освіти (бакалаврського). 1

 

4

Вступний іспит (якщо є відповідні вказівки про його проведення)

Практичне випробування. 2

 

1 Підсумкова оцінка з диплома про здобуття І рівня вищої освіти перераховується у конкурсні бали наступним чином:

(5,0)

дуже добре

 (в Україні - відмінно) 

5 балів

(4,5)

добре з плюсом

(в Україні - дуже добре) -

 (4,0)

добре

4 бали

(3,5)

достатньо з плюсом

(в Україні - задовільно)  - (3,0)

достатньо 

3 бали

 

2 Практичне випробування:

 

 

Загальні критерії

Детальні критерії

Конкурсні

бали

Практичне випробування -  гра на інструменті

ФОРТЕПІАНО

Гра напам’ять музичних творів:

·         віртуозний етюд;

·         класична або романтична соната (цілий твір);

·         велика романтична або неоромантична форма;

·         музичний твір композитора XX або XXI століть.

ГІТАРА

Гра напам’ять музичних творів:

·         віртуозний етюд;

·         за вибором: дві частини сонати або класичні варіації;

·         поліфонічний музичний твір (рекомендовано твір Й.С.Баха);

·         музичний твір за вибором вступника.

 

 

 

ОРГАН

Гра за нотами музичних творів:

·         Соната Й.С.Баха (цілий твір);

·         романтичний або неоромантичний твір;

·         музичний твір композитора XX або XXI століть (рекомендовано з творчості польських композиторів).

АКОРДЕОН

Гра напам’ять музичних творів:

·         циклічний оригінальний твір (у цілому);

·         поліфонічний музичний твір;

·         музичний твір за вибором вступника.

0-25 балів

Перевірка умінь читання нот a'vista

Читання нот a’vista музичного твору (фрагмент) за виробом комісії

0-25 балів

Підсумкова частина екзамену

Самостійна підготовка музичного твору, обраного комісією (час: 30 хвилин)

0-25 балів

Фахова співбесіда

Перевірка загальних знань, зокрема знань у галузі музики з урахуванням специфіки вибраної спеціальності.

0-10 балів

 

 

Примітки:

 

Список вступників, прийнятих на навчання на І курс навчання визначається на підставі отриманих балів, починаючи з найвищого рейтингового місця і до вичерпання ліміту місць.

Кількість вступників, прийнятих на окремі спеціальності, визначається Комісією у ході набору студентів.

З кожної складової частини вступного випробування вступник повинен отримати не менше 5 балів, в іншому випадку іспит вважається нескладеним.

Умовою вступу на навчання є отримання не менше 50 балів.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Інструменталістика» Ви можете ознайомитися за посиланням