Інструменталістика

 

Назва напряму навчання

Інструменталістика

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти за напрямом підготовки «Інструменталістика» триває 6 семестрів і адресоване кандидатам, які володіють музичними знаннями і навичками гри на інструменті на рівні випускника музичної школи II ступеня.

Навчання спрямовано на підготовку до концертної сольної і камерної діяльності та відбувається за спеціальностями:

·         «Фортепіано»;

·         «Гітара»;

·         «Акордеон»;

·         «Органи».  

До програми навчання поряд з загальномузичними предметами включені предмети, що розвивають загально гуманітарні знання,  компетенції спілкування іноземною мовою, що дозволяють реалізовувати міждисциплінарні художні проекти та у  співпраці з іноземцями. 

Ефекти навчання випускників напрямку підготовки «Інструменталістика», зокрема, стосується формування навичок професійного представлення сольного і камерного репертуару і спрямований на те, щоб забезпечити максимально широкий спектр можливостей працевлаштування.

 

Навчання за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти за напрямом «Інструменталістика» дає можливість на отримання ступеня бакалавра (ліцензіата), готує до подальшого навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти. Випускники можуть  брати активну участь у музичному житті і поширювати музичну культуру.

Компетентнісна модель випускника

Випускник І рівня вищої освіти за напрямом підготовки «Інструменталістика» - освічений музикант-інструменталіст, який володіє необхідними теоретичними знаннями і практичними навичками і компетенціями в області реалізованої спеціальності.  Він знає репертуар, певну музичну літературу і володіє виконавськими навичками, що дозволяють професійно реалізовувати власні художні концепції. Він має знання основних питань у галузі авторського права, в тому числі основних понять в області принципів захисту інтелектуальної власності у діяльності музиканта.

Він підготовлений до співпраці з іншими музикантами, володіє знаннями і навичками, що дозволяють реалізувати свої і доручені арт-проекти. Він може ефективно використовувати свою уяву, інтуїцію, емоційність, творче ставлення і самостійне мислення в інтерпретації музичних творів. 

Має кваліфікації музичного інструменталіста в області сольного та камерного виконання.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Інструменталістика» дає можливість працевлаштування:

·         у закладах культури;

·         у церковних установах;

·         у неурядових організаціях, які працюють у сфері популяризації культури і мистецтва;

·         в установах неформальної освіти.