Інформатика

 

Напрям підготовки – Інформатика

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського, не менше 7 семестрів), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних (наприклад: Bachelor’s degree).

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти за напрямом підготовки: «Інформатика», «Інформатика і економетрія» або «Прикладна інформатика».

Для випускників інших напрямів навчання - позитивний результат співбесіди, що перевіряє компетентність вступника до здобуття вищої освіти II рівня. Вступник зобов'язаний надати Екзаменаційній комісії опис результатів навчання, зазначених у програмі навчання, яку він закінчив.

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти – для випускників, що навчалися за напрямами підготовки: «Інформатика», «Інформатика і економетрія» або «Прикладна інформатика».

0 балів - Для випускників, що навчалися за іншими напрямами підготовки.

 

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Інформатика» Ви можете ознайомитися за посиланням